Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Θεματική «Οι συγγραφείς»

Συνάντηση με τον Άρη Φακίνο, IFG, 13.03.1984

Συνάντηση με τον Βασίλη Αλεξάκη, IFG, 28.11.1985

Συνάντηση με τον Amin Maalouf, IFG, 21.01.1992