Καλό Πάσχα!

 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα είναι κλειστό στο κοινό από την Πέμπτη 13 έως την Τετάρτη 19 Απριλίου.

Το τμήμα εγγραφών  θα είναι ανοιχτό από το Σάββατο 22 Απριλίου.

Το τμήμα εξετάσεων θα είναι ανοιχτό από την Δευτέρα 24 Απριλίου.
(πτυχία - μεταφράσεις - επικυρώσεις)

Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή από την Τρίτη 25 Απριλίου.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!