Καλές Γιορτές!

Bonnes fetes 2017
Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα παραμείνει κλειστό από το Σάββατο 23/12/2017 μετά το τέλος των μαθημάτων έως και την Τρίτη 02/01/2018.

Προσοχή! Οι υπηρεσίες εγγραφών, εξετάσεων, καθώς και η Βιβλιοθήκη θα παραμείνουν κλειστές στο κοινό έως και την Κυριακή 07/01/2018.

Καλές γιορτές!