Πρόγραμμα εξετάσεων DELF - DALF - SORBONNE Δεκέµβριος 2016 - Μάιος 2017

DELF

 

ΓΡΑΠΤΑ: Δεκέµβριος 2016 | 09 & 10.12 - Μάιος 2017 | 12 & 13.05

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

 

Δεκέµβριος 2016 | 03, 05, 07 & 11.12 | Αθήνα - 09,10 & 11.12 | Επαρχία

 

Μάιος 2017 | 08-10.05 | Αθήνα - 12-14.05 | Επαρχία

 

Ιούνιος 2017 | B2, 18.06 | Αθήνα

 


DΑLF

 

ΓΡΑΠΤΑ: Δεκέµβριος 2016 | 03.12 - Ιούνιος 2017 | 17.06

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

 

Δεκέµβριος 2016 | 03 & 04.12 | Αθήνα

 

Ιούνιος 2017 | 16 & 17.06 | Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα

 


SORBONNE B1 | B2

 

ΓΡΑΠΤΑ: Δεκέµβριος 2016 | 10.12 - Μάιος 2017 | 13.05

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

 

B1| Δεκέµβριος 2016 | 07.12 | Αθήνα, 11.12 | Επαρχία

 

B2 | Δεκέµβριος 2016 | 03.12 | Αθήνα, 11.12 | Επαρχία

 

B1 | Μάιος 2017 |10.05 | Αθήνα, 14.05 | Επαρχία

 

B2| 14.05 | Επαρχία - 24.06 | Αθήνα

 


SORBONNE C1

 

ΓΡΑΠΤΑ: Δεκέµβριος 2016 | 09.12 - Μάιος 2017 | 12.05

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

 

Δεκέµβριος 2016 | 11.12 | Αθήνα - Επαρχία

 

Μάιος 2017 | 14.05 | Επαρχία

 

Ιούνιος 2017 | 23.06 | Αθήνα

 


SORBONNE C2

 

ΓΡΑΠΤΑ: Δεκέµβριος 2016 | 10.12 - Μάιος 2017 | 13.05

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

 

Δεκέµβριος 2016 | 11.12 | Αθήνα - Επαρχία

 

Μάιος 2017 | 14.05 | Επαρχία

Ιούνιος 2017 | 24.06 | Αθήνα