Έφηβοι

Μαθήματα για εφήβους: πρόγραμμα

Ηλικία & επίπεδο
Σχολική χρονιά 2019-2020
Προαπαιτούμενο Περιγραφή μαθήματος
Σχολική χρονιά 2020-2012
Ados A1,
11 ετών+,
Αρχάριοι
3 ώρες / εβδομάδα, 33 εβδομάδες - - Ados A1 προς A2
ή Ados A2
Ados A1 προς A2, 11 ετών+,
Αρχάριοι+
3 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
Ados A1
ή Παιδιά 2
ή Παιδιά 3
- Ados A2
Ados A2,
12 ετών+ Αρχάριοι++
3 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
Ados A1
ή Ados Α1 προς Α2
- Ados B1
Ados B1,
13 ετών+,
Μέσο επίπεδο
4 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
Ados A2 - Ados B2.1
Ados B2.1,
14 ετών
Μέσο επίπεδο+
4 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
Ados B1 - Ados B2.2
Ados B2.2,
15 ετών+
Μέσο επίπεδο++
4 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
Ados B2.1 - Ados Β2 προς C1


NEO! Ados B2 προς C1

To μάθημα αυτό απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το Β2, (είτε κατέχουν το DELF B2, είτε έχουν αξιολογηθεί από τους καθηγητές μας).
Σημείωση: Δεν στοχεύει στην προετοιμασία του DALF C1, αλλά στην αφομοίωση των γνώσεων και στην εισαγωγή του επιπέδου C1.

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή

B2/C1

Σάββατο
09.00 - 12.00

99 ώρες

14.09.2019

30.05.2020

850€Μαθήματα για εφήβους: ωράρια & τιμές

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή

Ados A1

 

Σάββατο
09.00 - 12.00
99 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 850€
Σάββατο
13.00 - 16.00
99 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 765€*
Τρίτη
17.30 - 20.30
99 ώρες 17.09.2019 26.05.2020 850€

Ados
A1 προς A2

 

Σάββατο
09.00-12.00
99 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 850€
Σάββατο
13.00 - 16.00 
 99 ώρες  14.09.2019 30.05.2020  765€* 

Ados A2

 

 

Σάββατο
9.00 - 12.00
99 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 850€

Σάββατο
13.00 - 16.00

99 ώρες 14.09.2019 

30.05.2020 

765€*

Τρίτη
17.30 - 20.30
99 ώρες 17.09.2019   26.05.2020 850€

Ados B1

Σάββατο
9.00 - 13.00
132 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 1.130€
Σάββατο
13.00 - 17.00
132 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 1017€*
Τρίτη - Πέμπτη
17.30 - 19.30
132 ώρες 17.09.2019 04.06.2020 1.130€

Ados B2.1

Σάββατο
9.00 - 13.00
132 ώρες 14.09.2019   30.05.2020 1.130€
Σάββατο
13.00 - 17.00
132 ώρες  14.09.2019  30.05.2020  1.130€ 

Αdos B2.2

Σάββατο
09.00-11.00
132 ώρες  14.09.2019  30.05.2020  1.130€


* Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Ετήσια έξοδα φακέλου (ακαδημαϊκό έτος) ανά μαθητή: 30€