Παιδιά 8-11 ετων

Παιδιά 1

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 09.00'- 11.00' ή 11.00'- 13.00'                     

Έναρξη 13.09.2016 | Τρίτη 17.30'- 19.30'

Τιμή: 560€ | έτος


Παιδιά 2

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 09.00'- 11.00' ή 11.00'- 13.00'                     

Έναρξη 13.09.2016 | Τρίτη 17.30'- 19.30'

Τιμή: 560€ | έτος

Παιδιά 3

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 09.00'- 11.00' ή 11.00'- 13.00'                                 

Έναρξη 13.09.2016 | Τρίτη 17.30'- 19.30'

Τιμή: 560€ | έτος

Γαλλόφωνα παιδιά 1

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 12.00'- 14.00'
Τιμή: 560€ | έτος


Γαλλόφωνα παιδιά 2

Συνέχεια του µαθήµατος Γαλλόφωνα παιδιά 1

Έναρξη 13.09.2016 | Τρίτη 17.30'- 19.30'
Τιμή: 560€ | έτος


Εισαγωγή στα γαλλικά | A1.1

Απευθύνεται στους γονείς που επιθυµούν να µυηθούν στα γαλλικά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων των παιδιών τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 11.00'- 13.00' ή Τρίτη 17.30'- 19.30'
Τιμή: 255€ | Σεπτέμβριος - Ιανουάριος


Εισαγωγή στα γαλλικά | A2

Απευθύνεται στους γονείς που επιθυµούν να µυηθούν στα γαλλικά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων των παιδιών τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Έναρξη 17.09.2016 | Σάββατο 09.00'- 11.00'
Τιμή: 255€ | Σεπτέμβριος - Ιανουάριος