Παιδιά

Μαθήματα για παιδιά: πρόγραμμα

Ηλικία & επίπεδο
Σχολική χρονιά 2019-2020
Προαπαιτούμενο Περιγραφή μαθήματος
Σχολική χρονιά 2020-2021
Μικρά παιδιά 4-5 ετών
Αρχάριοι
2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
- Ώρα να γνωρίσουμε τα γαλλικά μέσα από εκπαιδευτικά & μουσικά παιχνίδια με καθηγητές εξειδικευμένους στην παιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας. Μικρά παιδιά
5-6 ετών
Μικρά παιδιά
5-6 ετών
Αρχάριοι
2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
- Συνέχεια του μαθήματος «Μικρά παιδιά 4-5 ετών» ή/και για μικρούς μαθητές 5-6 ετών, που κάνουν για πρώτη φορά γαλλικά. Εισαγωγή στη γραφή και την ανάγνωση
Εισαγωγή στη
γραφή και την
ανάγνωση,
6-7 ετών
Αρχάριοι
2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
- Συνέχεια του μαθήματος «Mικρά παιδιά 5-6 ετών» ή/και εισαγωγή στα γαλλικά για παιδιά 6-7 ετών. Οι μικροί μαθητές δουλεύουν τον γραπτό λόγο (ανακαλύπτουν το λατινικό αλφάβητο, λέξεις κ.α) και εμπλουτίζουν τα προφορικά, μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια. Παιδιά 1
Παιδιά 1,
7-9 ετών
Αρχάριοι
2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
- Μικροί μαθητές 7-9 ετών, που κάνουν για πρώτη φορά γαλλικά ή που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Εισαγωγή στη γραφή και την ανάγνωση». Παιδιά 2
Παιδιά 2,
8-10 ετών
Αρχάριοι +
2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
Παιδιά 1 Συνέχεια του μαθήματος
«Παιδιά 1»
Παιδιά 3 ή Ados A1 προς A2
Παιδιά 3,
8-10 ετών
Αρχάριοι +
2 ώρες / εβδομάδα,
33 εβδομάδες
Παιδιά 2 Συνέχεια του μαθήματος
«Παιδιά 2»
Ados A1 προς A2


Μαθήματα πιάνου στα γαλλικά για παιδιά 4-7 ετών

Διάρκεια: 5 ώρες 10 μαθήματα
διάρκειας 30 λεπτών
Σάββατο μετά τις 13.00 Τιμή: 310€
Ιδιαίτερα μαθήματα από τον Jacques Marugg, ειδικό στη διδασκαλία πιάνου για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω. Στάση και θέση σώματος, χεριών, αναπνοής.Μαθήματα για παιδιά: ωράρια & τιμές

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή
Μικρά παιδιά 4-5 ετών Σάββατο
11.00-13.00
66 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 670€
Μικρά παιδιά 5-6 ετών Σάββατο
09.00-11.00
66 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 670€
Εισαγωγή στη γραφή και την ανάγνωση Σάββατο
12.00-14.00
66 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 670€
Παιδιά 1 Σάββατο
09.00-11.00
66 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 570€
Σάββατο
13.00-15.00
66 ώρες 14.09.2019 30.05.2020 513€*
Τρίτη
17.30-19.30
66 ώρες 17.09.2019 26.05.2020 570€
Παιδιά 2 Σάββατο
09.00-11.00
66 ώρες  14.09.2019   30.05.2020 570€ 
Σάββατο
11.00-13.00
66 ώρες  14.09.2019  30.05.2020  570€ 
Σάββατο
13.00-15.00
66 ώρες  14.09.2019  30.05.2020  513€* 
Παιδιά 3 Σάββατο
09.00-11.00
66 ώρες  14.09.2019  30.05.2020  570€ 
Σάββατο
13.00-15.00
66 ώρες  14.09.2019  30.05.2020  513€* 

 

Μαθήματα για γαλλόφωνα παιδιά 6-8 ετών

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά που έχουν ζήσει ή μεγαλώσει σε γαλλόφωνη χώρα ή σε γαλλόφωνο περιβάλλον και έχουν ανάγκη να αποκτήσουν ή να
ενδυναμώσουν τη γραφή και την ανάγνωση στα γαλλικά, τελειοποιώντας παράλληλα και την προφορική τους έκφραση.
Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή
Γαλλόφωνα παιδιά 6-8 ετών Τρίτη
17.30-19.30
66 ώρες 17.09.2019 26.05.2020 570€

Για τα παιδιά που έχουν γνώσεις γαλλικών, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για συνέντευξη με κάποιον καθηγητή μας, ο οποίος θα προσδιορίσει το επίπεδο του παιδιού.

 
* Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Ετήσια έξοδα φακέλου (ακαδημαϊκό έτος) ανά μαθητή: 30€