ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β2-C1

Θα µάθετε να εκφράζεστε µε άνεση στα γαλλικά και να εκτελείτε τις συνήθεις επαγγελµατικές σας υποχρεώσεις στις δηµόσιες , διοικητικές και εµπορικές σχέσεις της επιχείρησης. Θα µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κόσµο των επιχειρήσεων για τα περισσότερα θέµατα, λαµβάνοντας υπ'όψιν τους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς κανόνες καθώς και τις ιεραρχικές οριοθετήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχοµένου και των ωραρίων της επιµόρφωσης ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Στο τέλος αυτής της προετοιµασίας, οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν στις εξετάσεις του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Παρισιού (CCIP).

A2- B1 | B2- C1 | Έναρξη 13.10.2016 | Πέµπτη 18.30' - 21.30' | ΤΙΜΗ: 900€ | ΕΤOΣ


ΓΑΛΛΙΚΑ για ιατρικά επαγγέλματα | B2-C2                                                

Απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε γαλλόφωνη χώρα ή σε επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας που συνεργάζονται µε το εξωτερικό. Επικεντρωνόµαστε στη σχέση ασθενή-ιατρού, στην ιατρική ορολογία, στον ιατρικό φάκελο, στη διάγνωση και στην ιατρική επικαιρότητα.

Έναρξη 17.10.2016 | Δευτέρα 18.30'- 21.30' | ΤΙΜΗ: 840€ | ΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Απευθύνεται σε φοιτητές νοµικής ή σε επαγγελµατίες του νοµικού κλάδου οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο γαλλικό και διεθνές δίκαιο. Θα είστε σε θέση να διαχειριστείτε τις βασικές δοµές της γλώσσας, να αποκτήσετε ένα διευρυµένο νοµικό λεξιλόγιο και να χρησιµοποιήσετε κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας σηµαντικές σε κοινωνικές και επαγγελµατικές περιστάσεις.

Έναρξη 18.10.2016 | Τρίτη 18.00'- 21.00' | ΤΙΜΗ: 600€ | ΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει ένα πρόγραµµα 90 ωρών µε στόχο την κατάκτηση τεχνικών της µετάφρασης, οι οποίες εφαρµόζονται σε πολλούς τοµείς εξοικειώνοντας σας µε την γαλλική ορολογία σε υποθέσεις νοµικού και διοικητικού περιεχοµένου. Οι συµµετέχοντες θα ετοιµάσουν την πτυχιακή τους το καλοκαίρι του 2016 και η απονοµή των διπλωµάτων θα γίνει το Νοέµβριο του 2016.

Έναρξη 11.10.2016 | Τρίτη 18.30'- 21.30' | TIMH: 900€ | ΕΤΟΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | B1+                                   

Μαθήµατα που προετοιµάζουν για το Δίπλωµα Επαγγελµατικών Γαλλικών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελιτηρίου του Παρισίου Île-de-France. Στόχοι: Ανάπτυξη επικοινωνίας µε γαλλόφωνη πελατεία. Απόκτηση γλωσσικών λειτουργικών δεξιοτήτων σε έναν ή περισσότερους τοµείς ειδικότητας. Εµπλουτισµός του βιογραφικού σας. Διεύρυνση πελατείας στη γαλλόφωνη αγορά.

Έναρξη 18.10.2016 | Τρίτη 18.30'- 21.30' | ΤΙΜΗ: 840€ | ΕΤΟΣ