ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γαλλικά για ιατρικά επαγγέλματα | B2-C2

Απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε γαλλόφωνη χώρα ή σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που συνεργάζονται με το εξωτερικό. Επικεντρωνόμαστε στη σχέση ασθενή-ιατρού, στην ιατρική ορολογία, στον ιατρικό φάκελο, στη διάγνωση και στην ιατρική επικαιρότητα.


Εργαστήρια γαλλικών για νομικά επαγγέλματα | B2-C2

Απευθύνεται σε φοιτητές νομικής ή σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο γαλλικό και διεθνές δίκαιο. Θα είστε σε θέση να διαχειριστείτε τις

ουσιώδεις δομές της γλώσσας, να αποκτήσετε ένα διευρυμένο νομικό λεξιλόγιο και να χρησιμοποιήσετε κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας σημαντικές σε κοινωνικές και επαγγελματικές περιστάσεις.


Εργαστήρι επαγγελματικής μετάφρασης | B2-C2

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει ένα πρόγραμμα 90 ωρών με στόχο την κατάκτηση τεχνικών της μετάφρασης, οι οποίες εφαρμόζονται σε πολλούς τομείς εξοικειώνοντας σας με την γαλλική ορολογία σε υποθέσεις νομικού και διοικητικού περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες θα ετοιμάσουν την πτυχιακή τους το καλοκαίρι του 2019 και η απονομή των διπλωμάτων θα γίνει το Νοέμβριο του 2019.


Επαγγελματικά Γαλλικά (Επιχειρήσεις και Τουρισμός) Β2-C1

Θα μάθετε να εκφράζεστε με άνεση στα γαλλικά σε επαγγελματικό επίπεδο, στις δημόσιες, διοικητικές, εμπορικές σχέσεις της επιχείρησης και του τουρισμού. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε για τα περισσότερα θέματα, λαμβάνοντας υπόψιν τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς κανόνες καθώς και τις ιεραρχικές οριοθετήσεις. Στο τέλος των δύο κύκλων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν στις εξετάσεις του Εμπορικού και Bιομηχανικού Επιμελητηρίου του Paris-Île-de-France.


Πληροφορίες για τα προγράμματα και το περιεχόμενο: Σοφία Μελά

smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323 | Σίνα 31, Αθήνα | ifa@ifa.gr