Φοιτητές

etudiants

Προετοιμασία για τις εξετάσεις Δεκεµβρίου | B1.2 | B2.2 | C1.2

Εξασφαλίστε την επιτυχία στις εξετάσεις του Δεκεµβρίου 2016 µέσα από µία στοχευµένη και εντατική προετοιµασία των εξετάσεων Delf καιDalf. Το µάθηµα προετοιµασίας απευθύνεται στους µαθητές του Γαλλικού Ινστιτούτου που έχουν παρακολουθήσει τα µαθήµατα των επιπέδων Β1.1, Β2.1 ή C1.1 από τον Φεβρουάριο εώς τον Ιούνιο του 2016, καθώς και σε µαθητές οι οποίοι επιθυµούν να ξαναδώσουν τις εξετάσεις των επιπέδων Β1, Β2 ή C1.

Έναρξη 03.10.2016 | Δευτέρα - Τετάρτη 18.30'- 21.30'

Τιμή: 510€ | 2 μηνες


Γλωσσική εξάσκηση | Β1-C2

Συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσοµοιώσεις, διάλογοι. Δουλέψτε την προφορική και τη γραπτή σας έκφραση στα γαλλικά µέσα από τη θεµατική της επικαιρότητας, της γαλλικής κουλτούρας κ.ά.

Β1 | B2           Έναρξη 04.10.2016 | Τρίτη 18.30'- 21.00'

Β2 | C1           Έναρξη 08.10.2016 | Σάββατο 10.00'- 13.00'

C1 | C2          Έναρξη 06.10.2016 | Πέµπτη 18.30'- 21.00'

Τιμή: 320€ | Οκτωβριος - Ιανουαριος


Προφορά 1 | A2-C2

Το εργαστήριο, διάρκειας 10 ωρών, απευθύνεται σε όσους θέλουν να βελτιώσουν την προ- φορά τους στα γαλλικά, ανεξαρτήτως ηλικίας, µέσα από καινοτόµα εργαστήρια φωνητικής. Διαχειριστείτε τις κυριότερες δυσκολίες στην προφορά της γαλλικής γλώσσας, βελτιώστε τον τονισµό ώστε να γνωρίσετε τη ρυθµική και τονική λεπτότητα των γαλλικών και εκφραστείτε µε µεγαλύτερη ευχέρεια.

Έναρξη 18.10.2016 | Τρίτη 17.00'- 18.30' |Τιμή: 90€ | 7 εβδοµάδες


Προγράμματα εξ’ αποστάσεως

2ο ετος μεταπτυχιακών σπουδών (master 2) στη ΓαλλικήΓλώσσα και Γλωσσολογία

2ο ετος μεταπτυχιακών σπουδών (master 2) στη Γαλλική λογοτεχνια και συγκριτικη λογοτεχνια


Από τον Ιανουάριο του 2017, το Πανεπιστήµιο Paris-Sorbonne, θα παρέχει δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα έρευνας (Master 2) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Δυο προτεινόµενα Μεταπτυχιακά προγράµµατα (Master 2) :

Master 2 : «Γαλλική Γλώσσα & Γλωσσολογία», Διευθυντής: Καθηγητής Olivier Soutet

Master 2 : «Γαλλική Λογοτεχνία & Συγκριτική Λογοτεχνία», Διευθυντής: Καθηγητής Bernard Franco

Κάθε εξάµηνο και για µία εβδοµάδα, θα οργανώνονται στην Αθήνα υποστηρικτικές διαλέξεις των καθηγητών της Σορβόννης. Οι εν λόγω διαλέξεις θα συνοδεύονται από εξ’ αποστάσεως µαθήµατα, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Πανεπιστηµίου Paris-Sorbonne, καθώς και µαθήµατα µέσω τηλεδιάσκεψης. Οι φοιτητές που δεν δύνανται να παραστούν στις δύο υποστηρικτικές διαλέξεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο, θα τις λαµβάνουν σε ψηφιακή µορφή, µέσω dvd.

Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος το αργότερο έως τις 15 Νοεµβρίου 2016. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας διενεργείται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος µεταξύ Δεκεµβρίου 2017 και Iανουαρίου 2018.

Προαπαιτούµενα: 4ετές πτυχίο Ανώτερων Σπουδών (Bac+4) Γαλλίας, Πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήµιο ή 1ο έτος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master 1) ισότιµου/αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου.

Διάρκεια: 12 µήνες

Γλώσσα υποστήριξης και σύνταξης της πτυχιακής εργασίας: Γαλλική

Επίπεδο Γλώσσας: Sorbonne C1 ή DALF C1

Τιμή: 1950€ (από 1 έως 6 δόσεις)

Επικοινωνία: Michael Gaupillat: mgaupillat@ifa.gr | Τηλ.: +30 210 33 98 665


Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS Πανεπιστήμιο Artois

Από το 2009, το πανεπιστήµιο του Artois σας προτείνει ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στον τοµέα της διδακτικής (Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS) σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα να εγγραφείτε. Κάθε µήνα οργανώνεται από τους καθηγητές του πανεπιστηµίου µία συνάντηση µέσω συνδιάσκεψης. Οι συναντήσεις αυτές συµπληρώνουν την εργασία των σπουδαστών στην διαδραστική πλατφόρµα.

Πληροφορίες για το πρόγραµµα και το περιεχόµενο του :

Σοφία Μελά smela@ifa.gr | 210 33 98 693 | Σίνα 31, Αθήνα