2η Μουσικολογική Ημερίδα της ερευνητικής ομάδας RelMus/FG

echanges sorbonne[Μουσικές Σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας]

08.03.2018 | IFG

Η ερευνητική ομάδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, RelMus/FG [Mουσικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον 20ο και 21ο αιώνα], διοργανώνει την 2η Μουσικολογική Ημερίδα της γύρω από τις ελληνογαλλικές μουσικές σχέσεις σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ωδείο Αθηνών στις 8 Μαρτίου 2019.
Η ημερίδα, με θέμα « Οι μουσικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας από το 1980 ως το 2010», θα διεξαχθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Η υποβολή περιλήψεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση relmus.fg@gmail.com είναι εφικτή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή και τους θεματικούς άξονες της ημερίδας μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη πρόσκληση.