Στα ίχνη του Le Corbusier: Αρχιτεκτονικοί περίπατοι στην Αθήνα

WalksΝοέμβριος 2015 - Ιούνιος 2016

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τη διοργάνωση περιπάτων σε μικρές ομάδες που θα επισκεφθούν περιοχές και κτίρια σε κεντρικές περιοχές της πόλης, ακολουθώντας τις διαδρομές και στάσεις που έκανε και ο Le Corbusier στα δύο ταξίδια του στην Αθήνα, το 1911 και το 1933. Στον αρχιτεκτονικό αυτό περίπατο θα εξασφαλιστεί στο κοινό πρόσβαση σε σημαντικά κτίρια που φωτίζουν τις επαφές του LC με Έλληνες αρχιτέκτονες. Οι διαδρομές θα περιλάβουν ξεναγήσεις σε εκθέσεις αυτής της σειράς των εκδηλώσεων και θα διασταυρωθούν με αναγνώσεις σχετικών κειμένων του Le Corbusier με στόχο να αναδείξουν τις πολλαπλές σχέσεις του δημιουργού με την Αθήνα και τον Ελληνικό χώρο σε ένα ευρύτερο κοινό.

Επιμέλεια: Νίκος Μαγουλιώτης, Παναγιώτης Τουρνικιώτης