Παρίσι-Αθήνα 1945-1975: αρχιτεκτονική

paris athenes 1945-1975.Ημερίδα έρευνας

20/11/2015 | Auditorium Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Οργανωμένη από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος έρευνας «Παρίσι-Αθήνα 1945-1975» που εκπονείται με ευθύνη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Επιμέλεια ημερίδας: François Loyer και Παναγιώτης Τουρνικιώτης

Αναλυτικό πρόγραμμα