Γαλλική Σχολή Αθηνών

efaΕτήσια Διάλεξη

08.06.2016, 19.00΄ | Auditorium Theo Angelopoulos, IFG

Ο Alexandre Farnoux, διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, παρουσιάζει τον απολογισμό των επιστημονικών προγραμμάτων της Σχολής για το 2015. Μετά την παρουσία θα ακολουθήσει διάλεξη.

Διάλεξη του Alexandre Farnoux

Διάλεξη της Véronique Chankowski

Οι ήχοι της Αγοράς: οικονομία, κρίση και ανάπτυξη στην αρχαία Ελλάδα.

H οικονομία του αρχαίου ελληνικού κόσμου είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που αντανακλάται στις σύγχρονες συνθήκες. Σε ποιο βαθμό οι ανεπτυγμένοι, από τις ελληνικές πόλεις της Αρχαιότητας, δημοκρατικοί θεσμοί επέτρεψαν την ανάδειξη μιας οικονομικής σκέψης πάνω στην εμπορική συναλλαγή;

Από την εμφάνιση της αγοράς ως τις κρίσεις της, οι οικονομικές δομές της αρχαίας Ελλάδας ευνόησαν τη δημιουργία μιας μορφής ανάπτυξης, την οποία σήμερα έχει σημασία να ορίσουμε καλύτερα.

Ομιλήτρια:
Véronique Chankowski, πρώην επιστημονικό μέλος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Lyon 2.

www.efa.gr