Κύκλος «Η νεολαία που καινοτοµεί»

Jeunesse InnovanteΟι επιχειρηματίες της αλλαγής

Το Γαλλικό Ινστιτούτο δίνει τον λόγο σε γάλλους και έλληνες νέους που επιθυµούν να αλλάξουν τον κόσµο. Με την οικονοµική κρίση, η επινόηση ενός νέου µοντέλου, πιο συλλογικού, πιο αλληλέγγυου και µε µεγαλύτερο σεβασµό προς το περιβάλλον, είναι µια πρόκληση. Όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται προς την επιχειρηµατικότητα, επιθυµώντας να προτείνουν λύσεις για να ξαναχτίσουµε την κοινωνία µας.

Αυτή τη θετική δυναµική για να «δώσουµε ξανά µαγεία στον κόσµο» θα προβάλλει το Γαλλικό Ινστιτούτο στον νέο τριετή κύκλο του «Η νεολαία που καινοτοµεί» διοργανώνοντας συναντήσεις νέων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη, που φέρνουν πραγµατικές καινοτοµίες, τολµηρές ιδέες και συλλογικά σχήµατα. Ο κύκλος αυτός θέλει να αναδείξει τις δυνατότητες καινοτοµίας των δύο χωρών µας, µέσα από τις πρωτοβουλίες των νέων επιχειρηµατιών της αλλαγής. Στόχος αυτού του κύκλου είναι η δηµιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής δεξιοτήτων και «ορθών πρακτικών», που θα στρέφεται γύρω από την ενεργή συµµετοχή των πολιτών και την κινητοποίησή τους για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα, προκειµένου να ξανασκεφτούµε την Ελλάδα. 


04.04.2016, 19.00' |  Auditorium Theo Angelopoulos

Η Τέχνη του να οραματίζεσαι το μέλλον

Ο επίσηµος προσκεκληµένος της πρώτης συνάντησης θα είναι ο Mathieu Baudin, διευθυντής του Institut des Futurs souhaitables, του γαλλικού «πνευµατικού Fab Lab», ένα εργοστάσιο ιδεών που συσπειρώνει τις δηµιουργικές ενέργειες, προκειµένου οι λύσεις για το αύριο να υποβληθούν σε πειράµατα εδώ και τώρα. Κάθε συµµετέχων θα καλείται να φωτογραφηθεί µέσω ενός animation «photobooth» για να ενταχθεί στο κίνηµα των «θετικών συνωµοτών».


16.06.2016, 19.00΄-22.00΄| Auditorium Theo Angelopoulos – IFG

Οι επιχειρηματίες της αλλαγής, πρωτοπόροι της κοινωνικής καινοτομίας

Όλο και περισσότεροι νέοι στην Ελλάδα, στην Γαλλία και σε ολόκληρο τον κόσμο στρέφονται στην επιχειρηματικότητα με την επιθυμία να προτείνουν λύσεις για να επανασχεδιάζουν μια κοινωνία πιο συνεργατική, πιο αλληλέγγυα και με σεβασμό στο περιβάλλον.


Δεκέµβριος 2016 | Ευρωπαïκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Διαλέξεις « Uchroniques » και hackathon

Η Ελλάδα και ο κόσµος το 2040: αναµνήσεις απο το μέλλον

Ο κύκλος 2016 θα ολοκληρωθεί τον Δεκέµβριο µε ένα hackathon. Το γεγονός αυτό θα είναι η συγκέντρωση όλων των ατόµων που επιθυµούν να προσφέρουν τις ιδέες τους προκειµένου να εφεύρουµε ένα επιθυµητό µέλλον για την Ελλάδα.

www.conspirateurspositifs.org