Πρόγραμμα του Γαλλικού Εργαστηρίου Αριστείας Labex GRAL, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Grenoble.

grallogo Πρόγραμμα Υποτροφιών επιπέδου Μάστερ 2 ερευνητικής κατεύθυνσης - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020


Το πρόγραμμα Labex GRAL σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Grenoble παρέχει υποτροφίες για Μάστερ 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον για ένα από τα ερευνητικά προγράμματα που προτείνονται κάτωθεν από τις ομάδες του προγράμματος GRAL στο IBS και BIG και πρέπει να διαλέξουν ένα από τα 10 προγράμματα Μάστερ 2 του Πανεπιστημίου της Grenoble:

Διαβάστε Περισσότερα

Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes : πρόγραμμα «Initiative d’excellence»

universite grenoble Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Υποτροφίες επιπέδου Μάστερ - Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Το πρόγραμμα «Initiative d’excellence» (IDEX) του Πανεπιστημίου Grenoble Alpes δημοσιεύει μία νέα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για υποτροφίες επιπέδου Μάστερ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποψηφιότητες αφορούν σε αλλοδαπούς φοιτητές (ήτοι φοιτητές που είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμιο εκτός της Γαλλίας) που ενδιαφέρονται για ένα από τα προτεινόμενα προγράμματα επιπέδου Μάστερ από τα ακόλουθα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας:


Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG),
Grenoble INP,
Sciences Po Grenoble,
Université Grenoble Alpes (UGA).

Διαβάστε Περισσότερα

Labex IRMIA (Ινστιτούτο ερευνών στον τομέα των μαθηματικών, διαδράσεων και εφαρμογών) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

irmiaΥποτροφίες επιπέδου Μάστερ 2019-2020


Το Γαλλικό Εργαστήριο Αριστείας IRMIA παρέχει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2010 υποτροφίες επιπέδου Μάστερ για τους Γάλλους ή αλλοδαπούς φοιτητές. Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν είτε στο πρώτο, είτε στο δεύτερο έτος του Μάστερ σε ένα από τα προγράμματα Μάστερ της Σχολής Μαθηματικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine

dauphine parisΠρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για μια ερευνητική υποτροφία επιπέδου Μάστερ


Το Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine, μέλος του Πανεπιστημίου Paris Sciences et Lettres (PSL), και το Ίδρυμα Paris-Dauphine, παρέχουν υποτροφίες αριστείας σε αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν ένα Μάστερ με απώτερο στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (στα χρηματοοικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην οικονομία, στη κοινωνιολογία ή στις πολιτικές επιστήμες, στη νομική, στα μαθηματικά ή στην πληροφορική). Οι φοιτητές που θα επιλεγούν δεσμεύονται ότι στη συνέχεια θα φέρουν σε πέρας την διδακτορική τους διατριβή σε ένα από τα διδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Dauphine, στα οποία επίσης χορηγούνται διδακτορικές υποτροφίες.

Διαβάστε Περισσότερα