Ίδρυμα Marc de Montalembert – Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (INHA)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2016

Το Ίδρυμα Marc de Montalembert και το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης συνεργάστηκαν για την απονομή του Βραβείου Marc de Montalembert ύψους 8 000 ευρώ.

Αυτό το βραβείο υποστηρίζει την αποπεράτωση ερευνητικών εργασιών που συμβάλλουν με πρωτότυπο τρόπο σε μία καλύτερη γνώση των τεχνών και του πολιτισμού του μεσογειακού κόσμου. Το Ίδρυμα Marc de Montalembert προσφέρει εξάλλου στον υπότροφο τη δυνατότητα να διαμένει στην έδρα του στη Ρόδο, στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

-          έχουν γεννηθεί σε μία παράκτια χώρα της Μεσογείου ή να έχουν την υπηκοότητα,

-          να έχουν ηλικία λιγότερο των 35 ετών την 30η Νοεμβρίου 2015,

-          να είναι κάτοχοι ενός doctorat ή να έχουν αντίστοιχο επίπεδο.


Υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου

Η υλοποίηση του έργου, διάρκειας ενός έτους, θα αρχίσει με την διαμονή ενός μήνα στο Παρίσι, ως φιλοξενούμενος ερευνητής του ΙΝΗΑ. Θα ολοκληρωθεί με μία δεύτερη διαμονή στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της οποίας, θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημόσια εκδήλωση. Οι δύο παραμονές αναλαμβάνονται μέχρις ενός συγκεκριμένου ποσού από το Ίδρυμα Marc de Montalembert και από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (ΙΝΗΑ). Ο υπότροφος θα έχει την υποστήριξη ενός επιστημονικού συμβούλου της ΙΝΗΑ με τον οποίο θα είναι σε τακτική επαφή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν και θα διοχετευθούν σε ενδεδειγμένη μορφή, με τη συμβολή της ΙΝΗΑ.


Τομείς έρευνας της ΙΝΗΑ

-          Ιστορία της Αρχαίας τέχνης, Ιστορία της αρχαιολογίας

-          Ιστορία της τέχνης του Μεσαίωνα

-          Πρακτικές της Ιστορίας της Τέχνης

-          Ιστορία της γεύσης

-          Iστορία της αρχιτεκτονικής

-          Ιστορία της σύγχρονης τέχνης 20oυ -21ου αιώνα

-          Διακοσμητικές τέχνες, σχεδιασμός, υλικός πολιτισμός

-          Tέχνες και αρχιτεκτονική στην παγκοσμιοποίηση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : η 30η Νοεμβρίου 2015

Επικοινωνία : γραμματεία του τμήματος σπουδών και ερευνών : der-dir@inha.fr

*Πληροφορίες :

INHA – Βραβείο Marc de Montalembert, http://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/appels-a-candidatures/prix-marc-de-montalembert-2016.html

Ίδρυμα Marc de Montalembert, http://www.fondationmdm.com