Υποτροφίες αριστείας από το Πανεπιστήμιο της Limoges

uni_limogesΤο Πανεπιστήμιο της Limoges, σε συνεργασία με το Εταιρικό του Ίδρυμα , προσφέρει Υποτροφιών Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
• Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να αποδεικνύουν τις άριστες επιδόσεις τους (βαθμοί, επίπεδο γλωσσομάθειας, ερευνητικό σχέδιο…).
• Ο φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Limoges και να σκοπεύει να εκπονήσει μια διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Limoges.
• Προσφέρονται δύο είδη υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017: 2500 € ή 5000 € – το ποσό της υποτροφίας θα οριστεί από τους υπεύθυνους των προγραμμάτων σπουδών.

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017

> Τέχνες, ΓλώσσεςκαιΑνθρωπιστικέςΕπιστήμες

> ΒιοεπιστήμεςκαιΕπιστήμεςτηςυγείας

> Υλικά

> Οικονομικά

> Επιστήμες των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

> Νομικές σπουδές


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2016*.

Πληροφορίες και κατάθεση υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα:

http://www.unilim.fr/international/2016/02/01/bourses-excellence-2016-unilim/