Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (CISAP 2017)

enaΕθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) – Παρίσι

Oι ειδικευμένοι κύκλοι σπουδών στη δημόσια διοίκηση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ), διάρκειας που κυμαίνεται από μερικές μέρες έως τέσσερις εβδομάδες, προσφέρουν μια εντατική επαγγελματική τελειοποίηση πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα. Γλώσσα εργασίας είναι τα γαλλικά και τα μαθήματα διεξάγονται στο Παρίσι. Κάθε χρόνο, ορισμένα σεμινάρια πραγματοποιούνται και στα αγγλικά.

Οι ειδικευμένοι κύκλοι σπουδών στη δημόσια διοίκηση ευνοούν την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε διοικητικούς υπεύθυνους που προέρχονται από άλλες ηπείρους. Στο πλαίσιο των κύκλων αυτών, πραγματοποιούνται διαλέξεις, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες όπως επίσης και μελέτη περιπτώσεων, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις στους κατ’ εξοχήν χώρους εργασίας. Μέσω της συγκριτικής προσέγγισης, η κατάρτιση αυτή αποκτά κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση.

Οι ειδικευμένοι κύκλοι σπουδών στη δημόσια διοίκηση απευθύνονται κυρίως σε υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μία διοίκηση της χώρας καταγωγής τους, στελέχη δημόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ) ή εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν και διευθυντικά στελέχη από τη Γαλλία.

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

  • Οι υποψήφιοι να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχη δημόσιας επιχείρησης ή εξομοιωμένοι (με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΝΑ, δικαίωμα παρακολούθησης των κύκλων σπουδών CISAP μπορούν να έχουν και άλλοι υποψήφιοι)
  • Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή ισότιμου πτυχίου που να βεβαιώνει 4 έτη φοίτησης σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν πολυετή εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών
  • Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο από την αρμόδια μονάδα της υπηρεσίας που ανήκουν
  • Πιστοποίηση πολύ καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας (για τους κύκλους σπουδών που πραγματοποιούνται στα γαλλικά) και της αγγλικής (για τους κύκλους σπουδών που πραγματοποιούνται στα αγγλικά)


Έξοδα εγγραφής και υποτροφίες

Τα έξοδα εγγραφής για τους κύκλους σπουδών CISAP διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων ανέρχονται στα 3000 ευρώ, τριών εβδομάδων στα 2300 ευρώ, για τους κύκλους σπουδών δύο εβδομάδων στα 1600 ευρώ και μίας εβδομάδας στα 1000 ευρώ. Τα έξοδα παραμονής επιβαρύνουν τον υποψήφιο.
Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας της γαλλικής κυβέρνησης σύμφωνα με τον φάκελο του υποψηφίου (που καλύπτει τα αεροπορικά έξοδα, τα έξοδα εγγραφής καθώς και τα έξοδα διαμονής) από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι έχουν επίσης το δικαίωμα να αιτηθούν υποτροφίας από κάποιο εθνικό ή διεθνές ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, όπως επίσης και από την κυβέρνηση της χώρας καταγωγής τους.


Υποβολή υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα
https://candidature-formation.ena.fr/registration/?_ga=1.61083820.1253227861.1488884104

και να την αποστείλουν επίσης ηλεκτρονικά, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο, υπ’ όψιν της Ακολούθου επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Eλλάδος, Σίνα 31, 10680 Αθήνα, mél.: mcagapiou@ifa.gr).

Όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη. Όσοι επιλεγούν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας θα ειδοποιηθούν από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι οφείλουν να είναι παρόντες μία ολόκληρη ημέρα πριν την έναρξη του κύκλου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, διαφορετικά ενδέχεται η συμμετοχή τους να ακυρωθεί και οι υπότροφοι να χάσουν τη χρηματοδότησή τους.

Έγγραφα


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.ena.fr/Europe-International/Programmes-de-formationinternationaux/Les-cycles-courts

 

Κατάλογος σεμιναρίων CISAP 2017CISAP 2017