Διεθνείς υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Jean Monnet Saint-Etienne

logo_stetienneΤο Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Jean Monnet χορηγεί διεθνείς υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα επιλεγούν με βάση τα ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα, με σκοπό την εγγραφή τους στα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματά του (υποδοχή φοιτητών υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο που φιλοδοξούν να πραγματοποιήσουν ερευνητικό έργο έως το διδακτορικό επίπεδο σπουδών.)

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων απευθύνεται σε φοιτητές όλων των εθνικοτήτων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών (Licence) για το επίπεδο Μ1 και προπτυχιακού τίτλου σπουδών (Licence) και επιπλέον 60 διδακτικών μονάδων (ECTS ή ισοδύναμων) για το επίπεδο Μ2.
Οι προϋποθέσεις είναι αυτές που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Jean-Monnet.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες των διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

- DYCLAM (Dynamics of Cultural Landscapes and Heritage Management) : www.dyclam.eu/fr/
- COSI (Color in Science and industry : https://master-colourscience.eu/
- 3DMT (Master program 3D and media technology together with Gjovik University College, Norway) : http://www.univ-st-etienne.fr/mastoiv/3dmt/
- MLDM (Master program machine learning and data mining) : http://mldm.univ-st-etienne.fr
- Altervilles (Master program in Political and Strategic Alternatives for the Towns, Cities and Metropolises of Tomorrow together with Sciences Po Lyon) : http://altervilles.universite-lyon.fr
- AlterEurope (Master program in Developing cooperation between the European Union and neighboring countries together with Sciences Po Lyon and ENS Lyon) : http://altereurope.universite-lyon.fr
- CPS2 (Master program in Cyber Physical Social Systems) : https://mastercps2.wordpress.com/

Οι υποτροφίες χορηγούνται κυρίως για την εγγραφή σε ένα πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M1. Η εγγραφή σε ένα πρόγραμμα σπουδών επιπέδου M2 είναι, επίσης, δυνατό να εξεταστεί για τους υποψήφιους πολύ υψηλού επιπέδου.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να σταλούν απευθείας στους υπεύθυνους των σχετικών διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων πριν τις 31 Μαρτίου 2017.

⇒ Για το COSI : Alain TREMEAU (alain.tremeau@univ-st-etienne.fr)
⇒ Για το DYCLAM : Jacqueline BAYON (jacqueline.bayon@univ-st-etienne.fr)
⇒ Για το 3DMT : Alain TREMEAU (alain.tremeau@univ-st-etienne.fr)
⇒ Για το MLDM : Marc SEBBAN (marc.sebban@univ-st-etienne.fr)
⇒ Για το Altervilles : Christelle MOREL-JOURNEL (christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr)
⇒ Για το AlterEurope : Pascal BONNARD (pascal.bonnard.@univ-st-etienne.fr)
⇒ Για το CPS2 : Pierre MARET (pierre.maret@univ-st-etienne.fr)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στα γαλλικά και τα αγγλικά: https://fondation.univ-st-etienne.fr/fr/actions-et-projets/les-bourses-et-prix-d-excellence.html