Υποτροφίες για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές Labex Milyon

lyonΤο Πανεπιστήμιο της Lyon περιλαμβάνει πληθώρα πανεπιστημίων και σχολών μηχανικών υψηλού επιπέδου (πιο συγκεκριμένα, τη Σχολή École Centrale de Lyon, το Ινστιτούτο INSA de Lyon, τα Πανεπιστήμια Lyon 1 και Saint-Étienne, συνεργάτες του Labex), καθώς και τη Σχολή ENS de Lyon. Η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας προσελκύει ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό κοινό, εκ του οποίου πολλοί είναι αλλοδαποί φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν ανώτατες σπουδές στη Lyon–Saint-Étienne και παίρνουν μέρος στις άριστες εκπαιδεύσεις. Μέσω αυτών των υποτροφιών, το Εργαστήριο Milyon στοχεύει να αυξήσει την εισερχόμενη κινητικότητα και να ενισχύσει την ελκυστικότητά του.

Το Labex Milyon χορηγεί:

  • υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές ύψους 1 000 ευρώ/μήνα (καθαρό ποσό), διάρκειας 10 μηνών. Οι υποτροφίες μπορούν να ανανεωθούν και για την επόμενη χρονιά, μετά την εκ νέου εξέταση του φακέλου.
  • υποτροφίες για Προπτυχιακές σπουδές 3ου έτους και ύψους 1 000 ευρώ/μήνα (καθαρό ποσό), διάρκειας 10 μηνών.

Αυτές οι υποτροφίες αριστείας χορηγούνται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Η κατοχή της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών) λαμβάνεται επίσης υπόψη.

Το Labex Milyon μπορεί επίσης να δώσει μερική χρηματοδότηση (έως και 1000 ευρώ/μήνα κατά τη διάρκεια των 10 μηνών) για τις σπουδές στη Lyon–Saint-Étienne.

Τα προγράμματα σπουδών για τα μαθηματικά ή την πληροφορική παρέχονται από τα ιδρύματα-μέλη του Πανεπιστημίου της Lyon :

Ecole Centrale de Lyon / ENS de Lyon / INSA de Lyon / Polytech Lyon (Lyon 1) / Université Claude Bernard Lyon 1 / Université Jean Monnet

> Δείτε τα προγράμματα σπουδών

Χρονοδιάγραμμα

  • Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: Οκτώβριος 2017
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 9 Ιανουαρίου 2018
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: κατά προσέγγιση στις 15 Φεβρουαρίου 2018