ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διδακτορικό πρόγραμμα – IGBMC – Βιοϊατρική

Το Ινστιτούτο Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας (IGBMC) του Στρασβούργου, κορυφαίο κέντρο βιοϊατρικής έρευνας στην Ευρώπη, προτείνει ένα τριετές διδακτορικό πρόγραμμα, ανοιχτό για υποψηφίους πάσης εθνικότητας. Οι προτεινόμενοι τομείς έρευνας είναι οι εξής:

Ανάπτυξη και Βλαστικά κύτταρα
Λειτουργική γονιδιωματική & Καρκίνος
Δομική Integrative Βιολογία
Μεταγραφική Ιατρική και Νευρογενετική

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα DOC2AMU – Τεχνική απεικόνισης, Νανο-υγεία, « Big data », Δίκτυα, Κλιματική αλλαγή και Παγκοσμιοποίηση

Αυτό το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Aix-Marseille θα χρηματοδοτήσει 30 τριετείς συμβάσεις για διδακτορικές διατριβές. Προσανατολίζεται σε 6 άξονες διεπιστημονικής έρευνας: Τεχνική απεικόνισης, Νανο-υγεία, «Big data», Δίκτυα, Κλιματική αλλαγή και Παγκοσμιοποίηση. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων απευθύνεται σε κάθε μέλλοντα υποψήφιο διδάκτορα με την προϋπόθεση να μην έχει διαμείνει στη Γαλλία για περισσότερο από 12 μήνες για τα τελευταία τρία χρόνια.
Οι εν λόγω διδακτορικές υποτροφίες αμείβονται με καθαρές αποδοχές ύψους 1625€ το μήνα. Για κάθε διδακτορικό φοιτητή προβλέπεται σε ετήσια βάση μία αποζημίωση εξόδων μετακίνησης ύψους 500€, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν από τον τόπο κατοικίας τους προς τη Μασσαλία και αντίστροφα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Θέματα διατριβών του REDOC SPI (Réseau d’Ecoles DOCtorales Sciences Pour l’Ingénieur)

Κάθε χρόνο, το γαλλικό εθνικό Δίκτυο των Σχολών Διδακτορικών Σπουδών REDOCSPI προτείνει περισσότερες από 500 διατριβές στον τομέα της μηχανολογίας, της ηλεκτρομηχανολογίας, της φυσικής και της χημείας. Οι διατριβές χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γαλλίας και οι επιλεχθέντες υποψήφιοι υπογράφουν μία πραγματική τριετή σύμβαση εργασίας, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές τους ξεπερνούν τα 1300€. Η διαδικασία είναι ανοιχτή για κάθε υποψήφιο που έχει πραγματοποιήσει σπουδές επιπέδου Master 2 (δηλ. πενταετή πανεπιστημιακή φοίτηση).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του δικτύου, όπου ανακοινώνονται τα θέματα.


Διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα IC-3i – Institut Curie

Το διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα IC-3i, χρηματοδοτούμενο από το Institut Curie, απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, κατόχους πτυχίου Master (ή ισότιμου πτυχίου), με προσόντα και κίνητρο να πραγματοποιήσουν τη διατριβή τους σε ένα περιβάλλον όπου αναπτύσσεται ερευνητικό έργο αιχμής. Τα θέματα έρευνας στοχεύουν στην κατανόηση των μηχανισμών του καρκίνου και την καταπολέμηση της ασθένειας: Ακτινοβιολογία και Ακτινοχημεία, Γενετική και επιγενετική, Integrative βιολογία των όγκων, Ανοσολογία και περιβάλλον, multiscale Φυσική-Βιολογία-Χημεία.
Θα χορηγηθούν 14 τριετείς υποτροφίες. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα καλούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και τα σεμινάρια του Institut Curie στο Παρίσι. Θα επωφεληθούν από μία προσωπική εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής τους. Οι μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των διδακτορικών φοιτητών θα ανέρχονται σε 2100€.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Διδακτορικά προγράμματα του LabEx CIMI – Μαθηματικά/Πληροφορική

Το εργαστήριο αριστείας (labex) CIMI στην Τουλούζη, προτείνει διδακτορικές υποτροφίες. Οι θεματικές της έρευνας θα εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνες του ΙΜΤ (Ινστιτούτο μαθηματικών) της Τουλούζης και του IRIT (Ινστιτούτο έρευνας στον τομέα της πληροφορικής) της Τουλούζης.

Κάθε χρόνο χορηγούνται 6 υποτροφίες, ανοιχτές προς όλους τους αλλοδαπούς φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Master.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Διδακτορικό πρόγραμμα του LANEF – Νανοεπιστήμες

Το εργαστήριο LANEF για θέματα νανοεπιστημών και ενεργειών του μέλλοντος προτείνει τριετείς διατριβές σε κάποιο από τα 5 εργαστήρια (NEEL, INAC, G2ELab, LNCMI, LPMMC) πάνω σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές : φωτονική και ημιαγωγοί, σπιντρονική et νανομαγνητισμός, κβαντική νανοηλεκτρονική, ηλεκτρική ενέργεια, υπεραγωγιμότητα, κρυογονική, νανοανιχνευτές και νανοϋλικά για την υγεία και τη βιολογία, θεωρητική και ψηφιακή φυσική.

Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1450€ , υπάρχει η δυνατότητα οι αποδοχές να ανέλθουν σε 1690€ παραδίδοντας κάποιες ώρες μαθημάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να μιλούν άπταιστα αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Διδακτορικές υποτροφίες του CNES - Διάστημα

Το γαλλικό κέντρο εθνικών διαστημικών ερευνών «CNES» χορηγεί ετησίως περίπου εκατό διδακτορικές υποτροφίες σε νέους Γάλλους και αλλοδαπούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τις διαστημικές δραστηριότητες. Οι υποτροφίες αφορούν τους τομείς της μηχανολογίας (δορυφορικά συστήματα, συστήματα διαστημικής μεταφοράς) και των επιστημών που χρησιμοποιούν διαστημικά μέσα (επιστήµες του σύµπαντος, γεωεπιστήμες, επιστήμες σχετικά με τη μικροβαρύτητα).

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: myriana.lozach@cnes.fr
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Διδακτορικό πρόγραμμα του LabEx ParaFrap – Παρασιτολογία

Το εργαστήριο αριστείας (labex) ParaFrap, προτείνει προγράμματα διδακτορικών υποτροφιών στον τομέα της παρασιτολογίας.

Το διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα προτείνει 11 διδακτορικές υποτροφίες σε φοιτητές με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης/νέους επιστήμονες. Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα ενταχθούν σε ερευνητικές ομάδες εστιάζοντας στη χρήση μέσων της μετα-γονιδιωματικής για την καλύτερη κατανόηση της βιολογίας των παρασίτων και των αλληλεπιδράσεών τους με τους ξενιστές τους. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί με μία σειρά μαθημάτων και workshops, το οποία θα συντονίζονται από ομιλητές διεθνούς προέλευσης σε ένα από τα παρακάτω Ινστιτούτα/Πανεπιστήμια : Πανεπιστήμιο του Montpellier, Ινστιτούτο Pasteur (Παρίσι) και Πανεπιστήμιο Lille Nord de France.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος


IRSTEA - PhD- Γεωργία/Περιβάλλον

Το γαλλικό ερευνητικό ινστιτούτο IRSTEA, η δραστηριότητα του οποίου περιστρέφεται γύρω από τις επιστήμες και την τεχνολογία σε σχέση με το περιβάλλον και τη γεωργία, προσφέρει τη δυνατότητα για εκπόνηση διατριβών ανεξαρτήτως εθνικότητας των υποψηφίων.

Το IRSTEA εκδίδει κάθε χρόνο προκήρυξη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, από τις οποίες συγχρηματοδοτεί πάνω από είκοσι.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα


INRIA - PhD/Μεταδιδακτορικές σπουδές - Μαθηματικά/Πληροφορική

Είστε μηχανολόγος και θέλετε να πραγματοποιήσετε το διδακτορικό σας στο INRIA, το Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Αυτοματισμών Γαλλίας;

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα


Διδακτορικές υποτροφίες LabEx Plas@Par - Plasmas

Το εργαστήριο Plas@Par προσφέρει τη δυνατότητα για διδακτορικές διατριβές στον ερευνητικό τομέα των πλασμάτων (χαμηλής, μεσαίας και υψηλής πυκνότητας), για αγγλόφωνους φοιτητές.
Plas@Par είναι ένα διεπιστημονικό εργαστήριο, με ερευνητικό έργο που άπτεται της φυσικής, της αστροφυσικής, της φυσικοχημείας, των επιστημών σχετικών με τη μηχανολογία, των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της πληροφορικής.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές ανέρχονται στα 1500€ για κάθε υπότροφο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Διδακτορικές υποτροφίες LabEx Archimède – Μαθηματικά / Πληροφορική

Το εργαστήριο αριστείας (labex) Archimède της Μασσαλίας προτείνει διδακτορικές υποτροφίες στα μαθηματικά ή την πληροφορική, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών.

Τομείς έρευνας : ανάλυση, προτυποποίηση, βελτιστοποίηση, στατιστική, επεξεργασία σήματος, μηχανική μάθηση, δυναμικά συστήματα, γεωμετρία, πιθανότητες, επιστήμη των αλγορίθμων, λογική, θεωρία των αριθμών.
Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε περίπου 1.415 €.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος


Υποτροφίες Αριστείας EIFFEL

Οι υποτροφίες Eiffel είναι ένα λειτουργικό πρόγραμμα που ανέπτυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας και απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι υποψηφιότητες που διαβιβάζονται από γαλλικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Campus France


Διδακτορικές υποτροφίες του Ινστιτούτου Pasteur

Το Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Pasteur (RIIP) προσφέρει χρηματοδοτήσεις σε ετήσια βάση για να προωθήσει και να διευκολύνει την εκπόνηση διατριβών από αλλοδαπούς ερευνητές σε ένα από τα ινστιτούτα του δικτύου RIIP, πέραν των ορίων της μητροπολιτικής Γαλλίας. Το θέμα της διατριβής μπορεί να αφορά όλες τις θεματικές που αναπτύσσονται στα εργαστήρια των ινστιτούτων RIIP : έρευνα σχετικά με τα λοιμώδη νοσήματα (παθολογική φυσιολογία λοιμώξεων, ανοσολογία, μικροβιολογία, επιδημιολογία, ιολογία, παρασιτολογία) και δραστηριότητες για τη δημόσια υγεία (διάγνωση, επιτήρηση, αντίσταση, κ.λπ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος