Υποτροφίες Αριστείας Eiffel

eiffel 2018Το πρόγραμμα υποτροφιών Eiffel είναι ένα εργαλείο που ανέπτυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας, με σκοπό τα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να προσελκύσουν τους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές σε προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα των υποτροφιών Eiffel συμπεριλαμβάνει δύο σκέλη:

- ένα μεταπτυχιακό σκέλος, που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, 12 έως 36 μηνών. Τα μηνιαία τροφεία ανέρχονται σε 1.181€.
- ένα διδακτορικό σκέλος, που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης κινητικότητας διάρκειας 10 μηνών στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται με συνδιεύθυνση ή με συνεπίβλεψη (κατά προτίμηση τη 2η χρονιά του διδακτορικού). Τα μηνιαία τροφεία ανέρχονται σε 1.400€.

Χρονοδιάγραμμα

  • Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: την εβδομάδα της 16ης Οκτωβρίου 2017
  • Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France: 12 Ιανουαρίου 2018

Τομείς σπουδών

Οι τέσσερις βασικοί τομείς σπουδών που καλύπτουν οι υποτροφίες Eiffel είναι:

-          το δίκαιο

-          η οικονομία και η διοίκηση επιχειρήσεων

-          οι πολιτικές επιστήμες

-          οι μηχανικές επιστήμες στο μεταπτυχιακό επίπεδο

-          οι επιστήμες με την ευρύτερη έννοια στο διδακτορικό επίπεδο (μηχανικές επιστήμες, θετικές επιστήμες: μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, νανοτεχνολογία και βιοτεχνολογία, γεωεπιστήμες, επιστήμες του σύμπαντος και του περιβάλλοντος, επιστήμες και τεχνολογία πληροφόρησης κι επικοινωνίας)

Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό έχουν προτεραιότητα σε σχέση με εκείνους που διαμένουν ήδη στη Γαλλία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών, την ημερομηνία που θα συνεδριάσει η επιτροπή επιλογής.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Δεκτές γίνονται μόνο οι υποψηφιότητες που διαβιβάζονται από γαλλικά ιδρύματα. Τα ανώτατα γαλλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κάνουν μία προεπιλογή των υποψηφίων που προτείνουν στο πρόγραμμα Eiffel, ανάμεσα στους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να δεχτούν στα προγράμματα σπουδών τους.

Πληροφορίες: https://www.campusfrance.org/en/eiffel

https://www.campusfrance.org/sites/default/files/medias/documents/2017-11/vademecum_eiffel_2018_0.pdf