Προκήρυξη θέματος για χρηματοδοτούμενη διδακτορική διατριβή

cea iramisUV-induced processes in guanine quadruplexes studied by time-resolved optical spectroscopy: from photon absorption to radical reactivity

Γνωστικόπεδίο: Χημεία

ΕρευνητικήμονάδαLaboratoire Interactions, Dynamique et Lasers , CEA IRAMIS, CNRS

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δήμητρα ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ  Συνεπιβλέπων:Gérard BALDACCHINO

Χρηματοδότηση : 01/10/2018-30/09/2021, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύουETNLightDyNAmics

Εργοδότης: CNRS

Καταληκτική ημερομηνία υποψηφιοτήτων ορίζεται η 15η Μαΐου 2018

Προκήρυξη διδακτορικής διατριβής