2 θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον τομέα της μηχανικής των ρηγμάτων και του σεισμικού ελέγχου

navierΠροκηρύσσονται δυο (2) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο εργαστήριο Navier της Ecole des Ponts ParisTech στο Παρίσι, υπό την επίβλεψη του ERC-StGholder, Assoc. Pr. Ioannis Stefanou.

Οι υποτροφίες μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών αντιστοιχούν σε  ένα μηνιαίο ποσό ύψους~1600 € καθαρά το μήνα, ενώ μπορεί να δοθεί η δυνατότητα παράδοσης μαθημάτων, με επιπλέον αμοιβή (+~ 150/μήνα).

Προκήρυξη των 2 θέσεων διδακτορικής διατριβής