Υποτροφίες Αριστείας από το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise

Υποτροφίες Αριστείας από το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise

Το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise προσφέρει υποτροφίες σε γάλλους ή αλλοδαπούς φοιτητές που θα εγγραφούν στο 2ο έτος ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ερευνητικής κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου Cergy-Pontoise για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.

 Το ύψος της υποτροφίας είναι 7.000 € για 10 μήνες. Βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η ακαδημαϊκή Αριστεία και τα επαγγελματικά σχέδια.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30 Μαρτίου 2013

Ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.u-cergy.fr, στη στήλη "recherche"

 * Λήψη αφίσαςΔιαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ


To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου:Διαβάστε Περισσότερα