Υποτροφία Joussot-Dubien Bordeaux

Υποτροφία Joussot-Dubien 2013 του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Bordeaux


Η Ανώτατη Εθνική Σχολή Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου της Bordeaux δημιούργησε μια υποτροφία αριστείας που προορίζεται για τους αλλοδαπούς φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν έναν χρόνο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους απονομής αυτής της υποτροφίας θα βρείτε στον δικτυακό τόπο της σχολής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 1η Μαΐου 2013.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (στα αγγλικά)

Υποτροφίες Αριστείας από το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise

Υποτροφίες Αριστείας από το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise

Το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise προσφέρει υποτροφίες σε γάλλους ή αλλοδαπούς φοιτητές που θα εγγραφούν στο 2ο έτος ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ερευνητικής κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου Cergy-Pontoise για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.

 Το ύψος της υποτροφίας είναι 7.000 € για 10 μήνες. Βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η ακαδημαϊκή Αριστεία και τα επαγγελματικά σχέδια.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30 Μαρτίου 2013

Ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.u-cergy.fr, στη στήλη "recherche"

 * Λήψη αφίσαςΔιαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ


To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου:Διαβάστε Περισσότερα