Υποτροφίες που αφορούν την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS)

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, έχει συνάψει συνεργασία με γαλλικές Σχολές Μηχανικών και Business Schools, προκειμένου να εξασφαλίσει στους Έλληνες φοιτητές τα ακόλουθα προνόμια:

- μείωση στα δίδακτρα του Master 2 που καλύπτεται από το Ίδρυμα – Εταίρο

- υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών

- προτεραιότητα πρόσβασης σε μια φοιτητική εστία CROUS

- αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προσφορά της εταιρείας Air France

Ιδρύματα - Εταίροι για το 2017

- EDHEC Business School

- IÉSEG School of management

- EURECOM Σχολή μηχανικών συστημάτων επικοινωνίας

- ENPC École des Ponts ParisTech

Χρονοδιάγραμμα 2017:

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων 14 Φεβρουαρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 9 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής* 19 Ιουνίου 2017
* Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά σε αυτή την ιστοσελίδα, και όχι  τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.


Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στη Σχολή εταίρο που τον ενδιαφέρει και να υποβάλει αίτηση εισαγωγής σ’ ένα ή δύο μεταπτυχιακά προγράμματα.

Στη συνέχεια, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτηση υποτροφίας του, χωρίς να περιμένει την απάντηση του γαλλικού Ιδρύματος, συμπληρώνοντας τη Φόρμα υποψηφιότητας 2017 μέσω υπολογιστή, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Η φόρμα συμπληρώνεται στα γαλλικά ή στα αγγλικά, εφόσον υποβάλλετε υποψηφιότητα αποκλειστικά για αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο φάκελός τους έχει παραληφθεί.

Προσοχή !

-          Οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή)

-          Οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι ολοκληρωμένοι ή δεν τηρούν τις οδηγίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

-          Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το Ίδρυμα της επιλογής του.

Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 bourses@ifa.gr

Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.