4ο Rendez-vous Campus France - Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία

vivreΚύκλος «Τα Rendez-Vous Campus France»

29.06.2016, 17.00΄ | Αίθουσα Gisèle Vivier - IFG

Περισσότεροι από 270 000 ξένοι φοιτητές επέλεξαν να σπουδάσουν στη Γαλλία καθιστώντας την τρίτη χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών παγκοσμίως.
Ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών που διαλέγουν τη Γαλλία για τις σπουδές τους αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, θέλοντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση του Ελληνικού κοινού και να πληροφορήσει όσο γίνεται καλύτερα τους Έλληνες φοιτητές για τις σπουδές στη Γαλλία, διοργανώνει κάθε 2 μήνες ένα Rendez-vous Campus France, μια διάλεξη σχετικά με τις Ανώτατες Σπουδές στη Γαλλία.

Τα rendez-vous Campus France καλύπτουν μία διαφορετική θεματική ενότητα κάθε φορά.

Στο τέλος κάθε διάλεξης, το κοινό έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια εποικοδομητική ανταλλαγή ανάμεσα σε ειδικούς των θεμάτων σπουδών στη Γαλλία και τους νέους Έλληνες.
Ο λόγος δίνεται επίσης στους Alumni. Έλληνες φοιτητές που έχουν σπουδάσει στη Γαλλία μοιράζονται την εμπειρία τους με το κοινό, εξηγούν γιατί επέλεξαν τη Γαλλία, μοιράζονται τις εντυπώσεις τους και κάνουν έναν απολογισμό αυτής της εμπειρίας.

Το τέταρτο Rendez-vous Campus France θα έχει ως θέμα : Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία καιθα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 17:00

Τα βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι:
-Η φοιτητική ζωή στη Γαλλία: Η φοιτητική κατοικία, οι διευκολύνσεις που προσφέρονται στους φοιτητές, οι απαραίτητες διαδικασίες.
-Η μεθοδολογία των γαλλικών Πανεπιστημίων : Οι σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος , η αναζήτηση πληροφοριών στις Βιβλιοθήκες, κτλ…
-Το κοινωνικό δίκτυο Grèce France Alumni : Παρουσίαση της ελληνικής πλατφόρμας του παγκόσμιου κοινωνικού δικτύου των Alumni της γαλλικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Είσοδος ελεύθερη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το γραφείο Campus France: athenes@campusfrance.org