4ο Rendez-vous Campus France - Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία

vivreΚύκλος «Τα Rendez-Vous Campus France»

29.06.2016, 17.00΄ | Αίθουσα Gisèle Vivier - IFG

Περισσότεροι από 270 000 ξένοι φοιτητές επέλεξαν να σπουδάσουν στη Γαλλία καθιστώντας την τρίτη χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών παγκοσμίως.
Ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών που διαλέγουν τη Γαλλία για τις σπουδές τους αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, θέλοντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση του Ελληνικού κοινού και να πληροφορήσει όσο γίνεται καλύτερα τους Έλληνες φοιτητές για τις σπουδές στη Γαλλία, διοργανώνει κάθε 2 μήνες ένα Rendez-vous Campus France, μια διάλεξη σχετικά με τις Ανώτατες Σπουδές στη Γαλλία.

Διαβάστε Περισσότερα

Rendez-vous Campus France - Διδακτορικές Σπουδές - Doctorat

Rv Campus Fr DOCTORATΚύκλος «Τα Rendez-Vous Campus France»

30.03.2016, 17h00 | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Το τρίτο Rendez-vous Campus France θα έχει ως θέμα τις διδακτορικές σπουδές - Doctorat

Τα βασικά σημεία αυτής της διάλεξης θα είναι: Η παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών, η αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής, οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών, το κοινωνικό δίκτυο Grèce France Alumni : Παρουσίαση της ελληνικής πλατφόρμας του παγκόσμιου κοινωνικού δικτύου των Alumni της γαλλικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Κύκλος «Τα Rendez-Vous Campus France»

RvCampusFrΤα πάντα για τις σπουδές στη Γαλλία!

Κάθε δύο µήνες, το IFG και το γραφείο Campus France διοργανώνουν µια διάλεξη σχετικά µε τις σπουδές στη Γαλλία.

Αυτές οι παρουσιάσεις καλύπτουν ένα διαφορετικό θέµα κάθε φορά.

Στο τέλος κάθε διάλεξης το κοινό έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις. Ο σκοπός είναι να γίνει µια εποικοδοµητική συζήτηση ανάµεσα σε ειδικούς για θέµατα σπουδών στη Γαλλία και τους νέους Έλληνες.

Ο λόγος δίνεται επίσης στους Alumni. Έλληνες φοιτητές που έχουν σπουδάσει στη Γαλλία µοιράζονται την εµπειρία τους µε το κοινό, εξηγούν γιατί επέλεξαν τη Γαλλία, αναφέρονται στις δυσκολίες που συνάντησαν (και ξεπέρασαν), µοιράζονται τις εντυπώσεις τους και κάνουν έναν απολογισµό αυτής της εµπειρίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Rendez-vous Campus France στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

RV campus france 11 nov11/11/2015, 17:00 | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Το πρώτο Rendez-vous Campus France θα έχει ως θέμα τις μεταπτυχιακές σπουδές και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 17:00.

Κάθε 2 μήνες, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το γραφείο Campus France διοργανώνουν θεματικές βραδιές σχετικά με τις σπουδές στη Γαλλία.

Οι παρουσιάσεις αυτές καλύπτουν κάθε φορά κι ένα διαφορετικό θέμα. Στο τέλος κάθε διάλεξης, το κοινό έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις. Στόχος είναι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών σχετικά με τις σπουδές στη Γαλλία και των νεαρών Ελλήνων.

Διαβάστε Περισσότερα