Εξετάσεις εισαγωγής στην 4η χρονιά του C.E.F.T.P. (D.U. – Master 1 και Master 2 του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου

Εγγραφές στις εξετάσεις: Έως Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Γραπτές εξετάσεις : Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012
Πρωί : 1) 09.30 - 10.30 : Traduction Français - Grec
2) 11.00 - 12.00 : Traduction Grec - Français
Απόγευμα : 1) 13.30 - 14.30 : Traduction 2ème langue étrangère - Grec *
2) 15.00 - 16.00 : Traduction Grec - 2ème langue étrangère
3) 16.30 - 18.00 : Langue française

Προφορικές Εξετάσεις : 28 Ιουνίου 2012
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από το Πανεπιστήμιο του
Στρασβούργου

Τιμή: 80 €
Επικοινωνία: Σοφία Μελά, cours@ifa.gr, 210 3398693, 210 3398664