ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακές σπουδές (Μaster) στη Γαλλία :


Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μάστερ (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.

Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε μεταξύ του Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης (Master recherche) και του Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης (Master professionnel).

Στόχος του Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης είναι η σύνταξη διπλωματικής εργασίας ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου.

Το Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης συνδέεται περισσότερο με τον εργασιακό τομέα και περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.

Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε;

 

Αφού επιλέξετε πολλά Μ2, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα των πανεπιστημίων και φορτώνετε την "Demande d’admission et de validation des études supérieures en vue d’une 2ème année de Master" (αίτηση αποδοχής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης με σκοπό την εισαγωγή στο 2ο έτος του Μάστερ). Τη συμπληρώνετε και την αποστέλλετε μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα :


- αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο

- τίτλο σπουδών (αν τον έχετε ήδη αποκτήσει)

και σε περίπτωση που θα σας ζητηθούν:

- απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως

- απολυτήριο Λυκείου

→ μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

- βιογραφικό σημείωμα (CV)

-lettre de motivation: επιστολή στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό. Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να γίνετε δεκτοί σε κάποιο πανεπιστήμιο.

Είναι επίσης πιθανό να σας ζητήσουν να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας σχέδια, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης, ή τα σχέδιά σας για την πρακτική άσκηση, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Καλό θα ήταν να στείλετε τις αιτήσεις σας σε πολλά πανεπιστήμια, καθώς η είσοδος στο Μ2 ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών σε M2 είναι αυστηρά.


 

Πότε να ξεκινήσετε την διαδικασία;

Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο.


Σπουδές στη Γαλλία: τι κόστος ζωής να υπολογίσετε;

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 256 ευρώ ετησίως για μεταπτυχιακές σπουδές.
Όσον αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία (www.cnous.fr), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση.

Μπορείτε εντούτοις να απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες (www.adele.org).
Επωφεληθείτε από τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL, επίδομα κοινωνικής στέγασης-ALS).
Παράλληλα, θα έχετε τη δυνατότητα να γευματίζετε στις πανεπιστημιακές λέσχες.
Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 ευρώ στην επαρχία και 1.200 ευρώ στο Παρίσι.

 

Πλήρης λίστα όλων των Πανεπιστημίων :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html

Μηχανή αναζήτησης για να επιλέξετε το μεταπτυχιακό που θέλετε :

http://www.grece.campusfrance.org/

→ Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών σας