Εικονοδιάσκεψης για τους φοιτητές στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Υπάρχει πιθανότητα κάποιο γαλλικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, στα πλαίσια αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, να ζητήσει να έχει μία συνέντευξη μαζί σας.
Εάν σας είναι δύσκολο να μετακινηθείτε στη Γαλλία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών θέτει στη διάθεσή σας τον εξοπλισμό του ώστε να μπορέσετε να έχετε αυτή τη συνομιλία μέσω εικονοδιάσκεψης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις
E-Mail : etudesenfrance@ifa.gr