Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διακυβέρνησης και Διοίκησης (MEGA) της ΕΝΑ

BANNERMASTEREUROPEEN

Υποβολή υποψηφιοτήτων για την 7η χρονιά λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διακυβέρνησης και Διοίκησης (MEGA) της ΕΝΑ

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Διακυβέρνησης και Διοίκησης (MEGA) είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που τέθηκε σε λειτουργία από τη γαλλική και τη γερμανική κυβέρνηση. Απευθύνεται σε νέους που είναι στελέχη της διοίκησης της Γαλλίας, της Γερμανίας ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας (κράτη μέλη της Ε.Ε., χώρες υποψήφιες για ένταξη στην Ε.Ε., κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών [ΕΖΕΣ], ή χώρες που έχουν προοπτική να ενταχθούν στην Ε.Ε.). Το πρόγραμμα MEGA μπορούν να το παρακολουθήσουν εξίσου στελέχη των ευρωπαϊκών οργάνων και του ιδιωτικού τομέα.

Συμμετέχουν διάφοροι κυβερνητικοί και ακαδημαϊκοί εταίροι:
-από γαλλικής πλευράς : η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA), το Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne, Το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού/Sciences po Paris
-από γερμανικής πλευράς: η Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, το Πανεπιστήμιο του Potsdam και το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου.

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε 4 ενότητες:
•Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2011: πρώτη ενότητα στο Παρίσι (ENA + συνεργάτες)
•Ιανουάριος-Μάρτιος 2012: ενότητα πρακτικής άσκησης (στη γερμανική ή γαλλική διοίκηση, ή σε ευρωπαϊκά όργανα ή σε διεθνείς οργανισμούς)
•Απρίλιος-Ιούλιος 2012: ενότητα εμβάθυνσης στο Βερολίνο
•Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012: σύνταξης της διπλωματικής εργασίας

Έξοδα εγγραφής: 10.000 €
Οι υποψήφιοι που προέρχονται από κράτη μέλη ή παρατηρητές της Γαλλοφωνίας μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (OIF)

Κατάθεση υποψηφιοτήτων: καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 14η Μαΐου 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ena.fr/mega ή στο www.mega-master.eu

Επικοινωνία:
M. Fabrice LARAT, Directeur adjoint de la formation en charge des Masters
0033 (0)3 69 20 48 60
fabrice.larat@ena.fr