ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα πλαίσια της διμερούς πανεπιστημιακής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας, ελληνικά και γαλλικά Πανεπιστήμια έλαβαν πριν από λίγα χρόνια την πρωτοβουλία για τη δημιουργία Κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε διάφορους τομείς. Τα κοινά αυτά ΠΜΣ δέχονται περιορισμένο αριθμό φοιτητών και απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Γαλλία. Τα ελληνογαλλικά ΠΜΣ που θα δεχθούν φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είναι τα κάτωθι:

 

1. Διατήρηση της Βιοποικιλότητας /BIODIV (Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Université Montpellier II)

2. Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές -Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Université du Maine)

3. Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Université de Toulouse I)

4. Eξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (ΕΚΠΑ - Université Bordeaux IV)

5. Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών (ΕΚΠΑ - Université d' Angers)

6. Πληθυσμός Ανάπτυξη, Στρατηγικές προοπτικές /PoDePro (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Université Bordeaux IV)

7. Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου /DYNTAR (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Université Blaise Pascal)

8. Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων /Hydrohasards (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Université de Grenoble)

9. Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών- Université Paris VIII)

10. Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Université Joseph Fourier-Grenoble I & Université Paris-Sud XI)

Τρία από τα ΠΜΣ αυτά («Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» και «Πληθυσμός Ανάπτυξη, Στρατηγικές προοπτικές» έχουν επιλεγεί από το Μεσογειακό Ίδρυμα Νεότητας, το οποίο προσφέρει υποτροφίες σε αποφοίτους που προέρχονται από χώρες-μέλη του (επομένως και σε Έλληνες) για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών
βλ. προϋποθέσεις στο http://officemediterraneendelajeunesse.org/fr/vous-etes--un-etudiant.

Αναλυτικές πληροφορίες για την οργάνωση των σπουδών και τις προϋποθέσεις εγγραφής δίδονται στον δικτυακό τόπο http://www.mastersfrancohelleniques.gr/Gr/Masters/masters_gr.html.