Εγγραφές εξετάσεων Δεκεμβρίου 2019

Εγγραφές εξετάσεων Δεκεμβρίου 2019

Η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές θα ανοίξει κατ'εξαίρεση από 17 έως 18 Οκτωβρίου 2019.

https://eservices.ifa.gr

/Delf-Prim-CMJN

Delf-Junior-CMJN

Dalf-Prim-CMJN

SORBONNE

Nike Air Max