ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

delfdalf_SORBONNE       Από την 14η Ιανουαρίου 2019, η παραλαβή παλαιών διπλωμάτων έως και την εξεταστική Μαΐου 2018 γίνεται είτε με απ’ ευθείας αναζήτηση επί τόπου κατά τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09.00 – 15.00 πλην Σαββάτου είτε με αποστολή μέσω της εταιρείας ταχυμεταφοράς ACS με αντικαταβολή. Προς τούτο έχουμε συνάψει συνεργασία με την αναφερόμενη εταιρεία ώστε το ποσόν να ανέρχεται στα 5€ ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων.

      Για την αποστολή του διπλώματος θα πρέπει ο κάτοχος να συμπληρώσει μια αίτηση με τα στοιχεία του και τα στοιχεία του διπλώματος που επιθυμεί να παραλάβει (τίτλος και έτος απόκτησης). Η αίτηση θα σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο: inscription@ifa.gr

Για απ’ ευθείας παραλαβή παλαιών διπλωμάτων από την Υπηρεσία Εγγραφών, παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως τα παραλαμβάνουν με την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος, η παραλαβή γίνεται από:

1. τον γονέα ή πρώτο συγγενή με επίδειξη και των δύο ταυτοτήτων

2. τρίτο πρόσωπο με την πρωτότυπη ταυτότητα του κατόχου και την δική του.

Η παράδοση / παραλαβή των νέων διπλωμάτων από την εξεταστική Δεκεμβρίου 2018 και έπειτα, θα γίνεται μόνο με απ’ ευθείας αποστολή (πληρωμή με αντικαταβολή) και χωρίς αίτηση, στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας. Ως εκ τούτου, κανένα νέο δίπλωμα δεν θα παραλαμβάνεται πλέον επί τόπου από την Υπηρεσία Εγγραφών.

Για να συνεχίσει την κοινωνική πολιτική το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα κρατήσει τα εξέταστρα ως έχουν εδώ και δέκα χρόνια ώστε η μικρή αυτή επιβάρυνση να μην έχει αντίκτυπο στις εγγραφές σας για τις εξεταστικές Μαΐου – Δεκεμβρίου 2019.

Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν μόνο το αντίτιμο των 5 € ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων. Η τιμή αυτή αφορά και όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας εντός Ελλάδος. Στόχος είναι η μηδενική μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης για παραλαβή διπλωμάτων / βεβαιώσεων / μεταφράσεων. Ελπίζουμε η απόφαση αυτή να εξυπηρετεί το σύνολο των υποψηφίων.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συγχαίρουμε ακόμη μια φορά τους επιτυχόντες.

Τηλεφωνική επικοινωνία: 210/33 98 721 - 33 98 333