Επιπλέον, μιλάω γαλλικά

je parle francais

Για να ενεργοποιήσετε τους υποτίτλους, πατήστε το κουμπί CC