Πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής

formation_apf_fu5ος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων – 1ο εξάμηνο 2016

27/02/2016: Πάτρα
05 & 06/03/2016: Τρίπολη
01- 02 & 03/04/2016: Μυτιλήνη
02 & 03/04/2016: Θεσσαλονίκη
02 & 03/04/2016: Λαμία
09 & 10/04/2016: Αλεξανδρούπολη | Βόλος
16 & 17/04/2016: Ηράκλειο | Σύρος

 Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο, το ημερολόγιο διεξαγωγής τη φόρμα εγγραφής και τον τρόπο πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό (ήδη εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα «Le français en ligne» / μη-εγγεγραμμένοι) των σεμιναρίων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για τους καθηγητές γαλλικής γλώσσας στα σχολεία και προσφέρεται σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να επωφεληθούν οι Έλληνες μαθητές

Διαμορφωμένο από τoν Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδος (APF-FU) και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας.

Από τον Φεβρουάριο 2016, οι εκπαιδευτές του APF-FUσυνεχίζουν τις μετακινήσεις τους ανά την επικράτεια για να προσφέρουν καινοτόμα και εξελισσόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της πλειοψηφίας των καθηγητών γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και στους κανονισμούς της συνεχούς επιμόρφωσης, προτείνουμε φέτος διήμερα επιμορφωτικά προγράμματα 12 ωρών που διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα, διευκολύνοντας έτσι τη συμμετοχή ενός μεγαλύτερου αριθμού ατόμων.