Ανακοίνωση για εκπαιδευτές συνεχούς επιμόρφωσης γαλλικών ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα

fleΕίστε εκπαιδευτής συνεχούς επιμόρφωσης γαλλικών ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα; Ενημερώστε μας!

Το Τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας προτείνει τη δημιουργία ενός καταλόγου εκπαιδευτών συνεχούς επιμόρφωσης στον τομέα των γαλλικών ως ξένης γλώσσας, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

        

Κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτής καλείται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, το βιογραφικό του, τις δεξιότητές του ως εκπαιδευτή, καθώς και τους τομείς εργασίας του (εφόσον διατίθεται να επινοήσει ευέλικτα σεμινάρια ανάλογα με την ζήτηση) ή τo/τα συγκεκριμένο/α σεμινάριο/α που προτείνει προς άμεση χρήση (περιεχόμενο και διάρκεια).

Ο κατάλογος αυτός θα βρίσκεται κατά προτεραιότητα, στη διάθεση των Σχολικών Συμβούλων γαλλικής γλώσσας για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα.

Το Τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στηρίζει τα επιμορφωτικά προγράμματα των Σχολικών Συμβούλων χρηματοδοτώντας την δράση των εκπαιδευτών, σε μία βέλτιστη προσπάθεια κάλυψης των αναγκών (ο συνολικός αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων θα οριστεί σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους).

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε και εσείς στην Ομάδα εκπαιδευτών συνεχούς επιμόρφωσης γαλλικών ως ξένης γλώσσας – Ελλάδος, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τον σχετικό πίνακα και τον αποστείλετε μαζί με το βιογραφικό σας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση sce@ifa.gr