ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ - Νερό, παρακαλώ !

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΚΛΙΠ

 Το 2013, στα πλαίσια του Διεθνούς Ετους συνεργασίας στον τομέα του νερού, η Επιτροπή Δυτικής Ευρώπης (CEO) διοργανώνει για δεύτερη φορά διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο και παραγωγής στα γαλλικά, προτείνοντας στους ευρωπαίους μαθητές και φοιτητές να πραγματοποιήσουν ένα βίντεο σε ψηφιακή μορφή, με το ακόλουθο θέμα: Νερό, παρακαλώ !


http://www.ceo-fipf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226:concours-video-ceo-oui-non&catid=62:convocations-de-concours&Itemid=62Ελεύθερη Ποίηση 2013.


Διαγωνισμός - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΙΗΣΗ 2013


από 2 Ιανουαρίου έως 7 Απριλίου 2013

H 15η έκδοση του διεθνούς διαγωνισμού ποίησης στα γαλλικά για μαθητές Λυκείου και φοιτητές, και όλους τους νέους μαθητές από 15 έως 25 ετών, μέσω διαδικτύου

Λήψη εντύπου συμμετοχής

Λήψη κανονισμού

Τραγούδια χωρίς Σύνορα 7η έκδοση

Τραγούδια χωρίς Σύνορα 7η έκδοση

Ενας διαγωνισμός γαλλικής γραφής που απευθύνεται σε όλους !

www.chansons-sans-frontieres.fr

Ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες και όχι σε επαγγελματίες, Το Τραγούδια χωρίς Σύνορα προτείνει δωρεάν στους υποψήφιους να γράψουν ένα κείμενο τραγουδιού στα γαλλικά


Διαβάστε Περισσότερα