Πιλοτική εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στη Δημόσια Εκπαίδευση

gerer les differences15-19.06.2017 | Αθήνα

Η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της Παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο - Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας» σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζει τις δράσεις και τον απολογισμό της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής της Παιδαγωγικής Φρενέ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής.

Αναλυτικό πρόγραμμα: εδώ

Περισσότερες πληροφορίες: https://skasiarxeio.wordpress.com/