1η Ημερίδα Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος

AFFICHE ASSOCIATION MASTER FRANCO ELE thumbnail«Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών»

12.04.2019 | Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών - Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Ημερίδα ενημέρωσης του Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ – Πανεπιστήμιο Angers) που διευθύνουν οι καθηγητές Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Emmanuel Vernadakis (Πανεπιστήμιο Angers).

Την ημερίδα διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2018 με σκοπό την προώθηση του εν λόγω προγράμματος καθώς και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ του επιστημονικού και επαγγελματικού χώρου προς όφελος των δύο πανεπιστημίων, του εκπαιδευτικού προγράμματος και των αποφοίτων του.