Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Υποδοχή ερευνητών υψηλού επιπέδου"

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί μια στοχευμένη δράση για την προώθηση της διεθνούς ελκυστικότητας της Γαλλίας, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε φημισμένα γαλλικά ερευνητικά ιδρύματα να υποδεχθούν λαμπρούς αλλοδαπούς ερευνητές ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας.

Στο πλαίσιο της κινητικότητας ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο, η γαλλική Εθνική Υπηρεσία Έρευνας (ANR) επιθυμεί να ενισχύσει την επιστημονική θέση της Γαλλίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς ερευνητές να επωφεληθούν από εξαιρετικές συνθήκες υποδοχής.

 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε ερευνητές κάθε εθνικότητας (γαλλικής ή μη) που διαμένουν στο εξωτερικό ή έχουν πρόσφατα εγκατασταθεί στη Γαλλία, είτε πρόκειται για ερευνητές κατώτερης βαθμίδας με δυνατό προφίλ είτε για υψηλού επιπέδου ερευνητές ανώτερης βαθμίδας. Ο εν λόγω μηχανισμός στόχο έχει να προωθήσει τη μακροπρόθεσμη παραμονή τους στους κόλπους φημισμένων γαλλικών ερευνητικών ιδρυμάτων.

Τα ιδρύματα που θα επιλεγούν θα λάβουν από την ANR επιχορήγηση ύψους 150.000-900.000 €, για χρονικό διάστημα 3-4 ετών.

Η οικονομική ενίσχυση θα δώσει στον ερευνητή τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια ομάδα και να αναλάβει ένα φιλόδοξο και πρωτότυπο σχέδιο, με ισχυρό αποτύπωμα σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα. Η αμοιβή του ερευνητή θα μπορεί να καλύπτεται εν μέρει από τη χρηματοδότηση.

Όσο για το ίδρυμα υποδοχής, ο μηχανισμός αυτός αποτελεί ένα μέσο για την ενσωμάτωση νέων επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και τη δημιουργία νέων διεθνών συνεργασιών. Επωφελούμενη λοιπόν από τη συμμετοχή, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία επιστημόνων από όλον τον κόσμο, η γαλλική επιστημονική έρευνα θα μπορέσει να ενισχύσει τη δυναμική της και να εξερευνήσει νέες ερευνητικές οδούς.

Το καινούριο αυτό εργαλείο αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων «Επιστροφή για μεταδιδακτορικές σπουδές» (Retour post-doctorant) και «Έδρες αριστείας» (Chaires d'excellence).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων:  24/06/2014 στις 13:00

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά): http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-level-researchers-a-win-win-initiative/