1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του  ERANETΜΕD


Υποβολή προτάσεων έως 31 Ιανουαρίου 2015 | Λήψη προκήρυξης

Η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του  ERANETΜΕD ανακοινώθηκε ώστε να μπορέσουν οι ερευνητικές ομάδες να επωφεληθούν χρόνου για να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους. Η προκήρυξη, η οποία θα ανακοινωθεί επίσημα στην 1η Νοέμβρη θα καλύψει τους τρεις ακόλουθους τομείς:


* τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα
* τη διαχείριση των υδάτινων πόρων
* τις αλληλεπιδράσεις ενέργειας/νερού


Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι στις 31 Ιανουαρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη προκήρυξη: pdf (στα αγγλικά).