1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ERANETΜΕD

1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του  ERANETΜΕD


Υποβολή προτάσεων έως 31 Ιανουαρίου 2015 | Λήψη προκήρυξης

Η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του  ERANETΜΕD ανακοινώθηκε ώστε να μπορέσουν οι ερευνητικές ομάδες να επωφεληθούν χρόνου για να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους. Η προκήρυξη, η οποία θα ανακοινωθεί επίσημα στην 1η Νοέμβρη θα καλύψει τους τρεις ακόλουθους τομείς:

Διαβάστε Περισσότερα

Το ΙΝRA προσλαμβάνει 39 ερευνητές - πρόσκληση πλήρωσης θέσεων έως τις 3 Μαρτίου 2014

Το ΙΝRA προσλαμβάνει 49 ερευνητές - πρόσκληση πλήρωσης θέσεων έως τη 1 Σεπτεμβρίου 2014

Tο 47% των υποψηφίων που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για ερευνητές που διεξάγει το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωπονικής Έρευνας της Γαλλίας (INRA) είναι αλλοδαποί. Το INRA επιθυμεί και φέτος να ακολουθήσει την πολιτική της διεθνοποίησης όσον αφορά τις προσλήψεις επιστημόνων. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το 2014 διαρκεί από τις 30/6 έως την 1/9/2014 και είναι ανοιχτή σε ερευνητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Περιφερειακό πρόγραμμα ENVI-Med - 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Περιφερειακό πρόγραμμα ENVI-Med - 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας: 15 Σεπτεμβρίου 2014

Το πρόγραμμα EnviMed εντάσσεται στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος MISTRALS (Mediterranean Integrated Studies at Regional And Local Scales) το οποίο συνδιευθύνεται, για τη γαλλική πλευρά, από μια επιτροπή αποτελούμενη από 13 φορείς έρευνας, ADEME, BRGM, CEA, CIRAD, CNES, CNRS, IFP, IFREMER, INRA, IRD, IRSN, IRSTEA, Météo-France - το CNRS είναι επιφορτισμένο με την επιστημονική διεύθυνση - σε συνεργασία με φορείς της περιοχής της Μεσογείου.

Διαβάστε Περισσότερα

IRSTEA

Irstea –To Γαλλικό ινστιτούτο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το περιβάλλον και τη γεωργία προτείνει συμβάσεις εργασίας που επιτρέπουν την πραγματοποίηση διδακτορικής διατριβής, σε διάστημα 3 ετών.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων: 16 Μαΐου 2014

Το 2014, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master 2 (ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών) μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 23 θεμάτων διδακτορικής διατριβής.


Διαβάστε Περισσότερα

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Υποδοχή ερευνητών υψηλού επιπέδου"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Υποδοχή ερευνητών υψηλού επιπέδου"

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί μια στοχευμένη δράση για την προώθηση της διεθνούς ελκυστικότητας της Γαλλίας, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε φημισμένα γαλλικά ερευνητικά ιδρύματα να υποδεχθούν λαμπρούς αλλοδαπούς ερευνητές ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας.

Στο πλαίσιο της κινητικότητας ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο, η γαλλική Εθνική Υπηρεσία Έρευνας (ANR) επιθυμεί να ενισχύσει την επιστημονική θέση της Γαλλίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς ερευνητές να επωφεληθούν από εξαιρετικές συνθήκες υποδοχής.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Innovation Connecting Show – Toulouse

Innovation Connecting Show 2014 – Toulouse

16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2014,Τουλούζη, Γαλλία

Στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2014, η Τουλούζη θα υποδεχτεί την πρώτη διοργάνωση της παγκόσμιας έκθεσης για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα «Innovation Connecting Show : Connecting Innovation and Business ».

Η εκδήλωση αυτή, η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα συγκεντρώσει περίπου 500 διεθνείς εκθέτες απ’τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και πάνω από 4000 συνέδρους που προέρχονται από ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους.

Διαβάστε Περισσότερα