Διεθνής διαγωνισμός για την καινοτομία

Διεθνής διαγωνισμός για την καινοτομία

 

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θέσπισε στις 18 Απριλίου 2013, την Επιτροπή για την καινοτομία 2030, με πρόεδρο της την Anne Lauvergeon, υπό την αιγίδα του Υπουργού παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της Αναπληρώτριας υπουργού για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε ένας διεθνής διαγωνισμός για την καινοτομία, στόχος του οποίου είναι να ενθαρρύνει τα ταλέντα του σήμερα και υποστηρίξει τη γαλλική αλλά και ξένη επιχειρηματικότητα.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Η δικτυακή πύλη Horizon 2020

Η δικτυακή πύλη Horizon 2020


Η δικτυακή πύλη Horizon 2020 εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ατζέντας Γαλλία Ευρώπη 2020 και στόχος της είναι να συμβάλλει κυρίως στην αύξηση της συμμετοχής Γάλλων επιστημόνων και επιχειρηματιών (κυρίως από ΜμΕ) στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη του προγράμματος ATIP - Avenir

Προκήρυξη του προγράμματος ATIP - Avenir


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Νοεμβρίου 2013

Λήψη φυλλαδίου στα αγγλικά  (.pdf) | γαλλικά. (.pdf)


Για την προώθηση της κινητικότητας των νέων ερευνητών και για να τους προσφέρουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες για να ηγούνται μίας ομάδας, το INSERM και το CNRS προκήρυξε έναν διαγωνισμό, το πρόγραμμα ATIP - Avenir για νέους ερευνητές που απέκτησαν την επιστημονική διατριβή τους μετά τις 29 Οκτωβρίου 2003.

Διαβάστε Περισσότερα

Μία επιστημονική διπλωματία για τη Γαλλία


Μία επιστημονική διπλωματία για τη Γαλλία

Εδώ και χρόνια, η επιστημονική συνεργασία και η έρευνα αποτελούν βασικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διασφαλίζει σε διυπουργικό επίπεδο τη συνοχή της διεθνούς αυτής συνεργασίας και κινητοποιεί το διπλωματικό της δίκτυο στην υπηρεσία της γαλλικής εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.


Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη προγράμματος διμερούς Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας « Πλάτων»

 

Προκήρυξη προγράμματος διμερούς Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας « Πλάτων»

To πρόγραμμα διμερούς Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας “Πλάτων” υλοποιείται στην Ελλάδα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και στη Γαλλία από το Υπουργεία Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

 Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων, ύστερα από προτάσεις που υποβάλλονται από κοινού από δύο ερευνητικές ομάδες, μία ελληνική και μία γαλλική, οι οποίες έχουν κριθεί κατόπιν αξιολόγησης και είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τους δύο εθνικούς φορείς. Οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας προτάσεων για υποβολή εν όψει μελλοντικών ευρωπαϊκών προκηρύξεων (ειδικότερα « Ορίζοντας 2020 » κλπ).


Διαβάστε Περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν μακρά παράδοση επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αυτές οι διμερείς ανταλλαγές ποιότητος, αναφέρονται τόσο στις θετικές , όσο και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και στην αρχαιολογία, εντάσσονται δε από δω και πέρα στον ευρωπαïκό χώρο έρευνας.

Η γαλλο-ελληνική συνεργασία διέπεται από την επιστημονική και τεχνική συμφωνία του 1960. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της έρευνας λειτουργεί από το 1990.  Το πρόγραμμα «Platon», υποστηρίζεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και έχει ώς σκοπό την ανάδειξη καινούργιων συνεργασιών αριστείας ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα και την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων ερευνητών. Πολυάριθμα γαλλικά ερευνητικά κέντρα έχουν εξάλλου συνάψει συμφωνίες με αντίστοιχα Ελληνικά Ιδρύματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συμβάλει στη διάδοση του επιστημονικού πολιτισμού, προωθεί και συνοδεύει τις ανταλλαγές ερευνητών ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα και ενδυναμώνει τις επιστημονικές συνεργασίες, σε διακρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

http://ec.europa.eu/euraxess/np/france/index_fr.html