Κύκλος «Σύγχρονη Σκέψη»

Pensee ContemporaineΑς επανεξετάσουµε την πολιτική

Το IFG εγκαινιάζει το 2016 έναν καινούργιο κύκλο συζητήσεων, ο οποίος θα προσεγγίσει τους κύριους προβληµατισµούς που τίθενται από τις κοινωνίες µας. Ο κύκλος αυτός, µε τίτλο «Σύγχρονη Σκέψη», θα δώσει τον λόγο στους πιο καινοτόµους Γάλλους και ‘Ελληνες διανοούµενους της γενιάς τους.

Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Αν είναι αλήθεια ότι στη Γαλλία, «στη χώρα που αγαπάει τις ιδέες», σύµφωνα µε την έκφραση του Βρετανού ιστορικού SudhirHazareesingh, οι «πνευµατικοί ταγοί» χάθηκαν, η πνευµατική παραγωγή συνεχίζει να ξεχωρίζει για την αφθονία και την πρωτοτυπία της.

Ας επανεξετάσουµε την πολιτική: αυτό είναι το θέµα των διαλέξεων και των συζητήσεων που έχει επιλεγεί για την περίοδο 2016-2017. Αυτή είναι η προσταγή που απορρέει από τις κοινωνίες µας απέναντι στην ανυποληψία που βαραίνει τον πολιτικό κόσµο στις µέρες µας.

Μετά από έναν « κορεσµένο » από ιδεολογίες 20ό αιώνα, κατά την έκφραση του ιστορικού Michel Winock, ο 21ος αιώνας µοιάζει να είναι αυτός της δηµοκρατίας. Ωστόσο, οι δηµοκρατίες µας βιώνουν µια κρίση που χαρα-κτηρίζεται από την παρακµή του µοντέλου του Κράτους-έθνους και την υποχώρηση της πολιτικής µπροστά στα προστάγµατα της οικονοµίας. Οι πολίτες απέχουν όλο και περισσότερο από την εκλογική διαδικασία, ενώ τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας νέος χώρος συµµετοχικής δηµοκρατίας, αλλά και πολιτικού µάρκετινγκ.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα υποδεχθεί τη Myriam Revault d’Allonnes, καθηγήτρια στην École pratique des hautes études, συγγραφέα πολλών έργων, µεταξύ των οποίων το Pourquoi nous naimons pas la démocratie και το La crise sans fin. ’Έχει ακόµα κάποιο νόηµα η πολιτική; αυτό είναι το ερώτηµα που θα θέσει η γαλλίδα φιλόσοφος.

Στη συνέχεια θα υποδεχθεί τον Dominique Wolton, Οµότιµο Διευθυντή Ερευνών του CNRS, ιδρυτή και διευθυντή του διεθνούς περιοδικού Hermès. Cognition communication politique, ιδρυτή του Ινστιτούτου Επιστηµών Επικοινωνίας του CNRS, συγγραφέα του βιβλίου-µανιφέστο La communication, les Hommes et la Politique (2015).