Διάλεξη του Dominique Wolton

Pensee Contemporaine Dominique_WoltonΗ πολιτική επικοινωνία, η Ευρώπη και η πολιτισμική ποικιλομορφία

Κύκλος «Σύγχρονη Σκέψη»

18.04.2016, 19.30΄ | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Ο Dominique Wolton, θεωρητικός της πολιτικής επικοινωνίας, ανοίγει τον νέο κύκλο Σύγχρονη Σκέψη, ο οποίος είναι αφιερωμένος στο θέμα «Ας επανεξετάσουμε την πολιτική».

Εδώ και 35 χρόνια, οι έρευνες του Dominique Wolton συμβάλλουν στην ανάδειξη μιας πρωτότυπης αντίληψης της επικοινωνίας που προσδίδει μεγαλύτερο βάρος στον άνθρωπο και τη δημοκρατία παρά στην τεχνική και την οικονομία. Με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα: πώς να συνυπάρχουμε ειρηνικά με τον άλλο, που σήμερα είναι τόσο κοντά χάρη στην πληθώρα των διαθέσιμων τεχνικών, αλλά πάντα τόσο απομακρυσμένος; Επανεξετάζοντας τις σχέσεις του ατόμου και της ομάδας, του ίδιου και του διαφορετικού, ανανεώνει την πολιτική σκέψη στην πανταχού παρούσα επικοινωνία.

Ο Dominique Wolton ίδρυσε το 1988 και διευθύνει το διεθνές περιοδικό Hermès (CNRS). Είναι συγγραφέας τριάντα περίπου βιβλίων που έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες, μεταξύ των οποίων: Informer n'est pas communiquer, LAutre Mondialisation, Internet, et après ?, Penser la communication - Σκέψεις για την επικοινωνία (μεταφρασμένο στα ελληνικά από τις εκδόσεις Σαββάλας), Naissance de lEurope démocratique, Éloge du grand public και πρόσφατα: La communication, les hommes et la politique.

Συντονισμός: Νίκος Μπακουνάκης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Είσοδος ελεύθερη

Ταυτόχρονη μετάφραση

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους φοιτητές