Αναθεωρώντας την ελληνική γεωργία – Δεύτερη εκδήλωση: Η αστική γεωργία - απευθείας μετάδοση