Φυσικοί κίνδυνοι και ασφάλεια στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

climate change2Κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί» - Αναπτύσσοντας την οικονομία της ευημερίας

Η εκδήλωση αναβάλλεται

Η ασφάλεια, ως εγγενής διάσταση της ευημερίας, αποτελεί τη δεύτερη θεμελιώδη ανάγκη της πυραμίδας του Maslow. Μεταξύ των κινδύνων από τους οποίους ο Άνθρωπος προσπάθησε να προστατευθεί, οι φυσικοί κίνδυνοι διαδραμάτιζαν ανέκαθεν σημαντικό ρόλο, ο οποίος εντείνεται στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, σε καταστάσεις κινδύνου, ο Άνθρωπος έχει επιδείξει από το παρελθόν μεγάλη ικανότητα να εφευρίσκει και να καινοτομεί για να περιορίσει την απειλή.
Ποιες είναι οι λύσεις που προκύπτουν σήμερα προκειμένου να περιοριστεί η απειλή των φυσικών φαινομένων στη ζωή μας;

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στις καινοτομίες που σχετίζονται με την πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που αναπτύσσονται στιγμιαία ή ραγδαία, όπως οι κατολισθήσεις εδάφους και οι δασικές πυρκαγιές που επηρέασαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πώς μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα ενοποιημένο πρόγραμµα διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να προστατέψουμε τους ανθρώπους και τα αγαθά μας;

Μέσω παρουσιάσεων και ενός παιχνιδιού ερωτήσεων-απαντήσεων, ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα σας παρουσιάσουν καινοτόμες προτάσεις στα πλαίσια της πρόληψης και της διαχείρισης συγκεκριμένων φυσικών κινδύνων. Σε τι είδους πόρους της κοινωνίας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα μπορούμε να στηριχθούμε για να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη τέτοιων κινδύνων; Πώς μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή λύσεις πρόληψης κατά των φυσικών κινδύνων και πώς μπορούμε στη συνέχεια να τις διαδώσουμε και να δημιουργήσουμε ποικίλες συνεργασίες γύρω από αυτές;

Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει έκκληση στην εμπειρογνωμοσύνη των γαλλικών οργανισμών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση ορισμένων υλικών κινδύνων, ώστε να επικεντρώσουν εκεί ακριβώς την έρευνα και τις αναλύσεις τους, καθώς η Γαλλία έχει αντιμετωπίσει παρόμοιους κινδύνους με αυτούς που έχει αντιμετωπίσει και η Ελλάδα.

Τέλος, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία στην Ελλάδα, το ICRE8, θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BRIGAID, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων προτάσεων για την καταπολέμηση των κλιματικών κινδύνων. Ξεκινώντας το 2016, αυτό το τετραετές πρόγραμμα έχει αναλάβει την επιλογή 6 έως 9 καινοτόμων έργων ετησίως προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πλημμύρες, την ξηρασία και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης